Internetová encyklopedie dějin Brna

Simeon/Simon Strakosch

  Simeon/Simon Strakosch


  • * 8.10.1835 Bučovice (okres Vyškov) – † 28.8.1901 Edlach (Rakousko)


  • průmyslník ve vlnařství; komerční rada
   dítě (z druhého manželství) osobnosti: Salomon Strakosch ml.


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   jako komerční rada se podílel na řešení celních a exportních otázek brněnského vlnařství (Turecko, Rumunsko)


  • bydliště

   Brno, Jesuitengasse 6


  • zaměstnání

   roku 1861 se stal se starším bratrem Davidem veřejným společníkem firmy Salomon Strakosch Söhne a ujal se vedení,
   po Davidově úmrtí (1891) se stal jejím jediným společníkem (dokud roku 1893 nevstoupil do firmy jako veřejný společník synovec Karel Strakosch, syn zemřelého bratra Davida),
   po Simonově skonu prodal poslední společník Karel továrnu roku 1908 Emilu a Felixi Schwarzovým, vídeňským podnikatelům, kteří ji vedli dále zpočátku pod firmou Salomon Strakosch´s Söhne Nachfolger Schwarz et Comp., a později jako Schwarz et Comp.

   spolu s bratry Dominikem a Eduardem a veřejnými společníky založili od 16. 9. 1879 veřejnou společnost Confections-Waaren Fabrik D.S.E. Strakosch v Brně, se sídlem Dornych č. 29, v níž byl účasten až do roku 1887,
   předmětem podnikání byla výroba vlněného a polovlněného zboží,
   poté co bratr Eduard z ní roku 1887 vystoupil, firma byla dále provozována zbývajícími společníky pod stejným názvem, avšak ještě téhož roku vrátili osvědčení a požádali o výmaz firmy

  • politická orientace

   stoupenec německé liberální strany na Moravě

  • odborné a zájmové organizace

   aktivně se účastnil společenského života v Brně,
   od roku 1865 člen Obchodní živnostenské komory v Brně,
   zástupce OŽK v záležitostech penzijního a nemocenského pojištění dělnictva vlnařských továren,
   čestný delegát na výstavách a konferencích (např. v roce 1881 v Londýně na mezinárodní výstavě vlnařského průmyslu),
   roku 1888 člen přípravného výboru jubilejní císařské výstavy v Brně,
   člen řady humanitárních spolků, v nichž zastával čestná místa (např. zástupce starosty Pensionscassa des Vereines der Industriebeamten v Brně),
   k roku 1899 člen výboru Woll-Industriellen-Verein Mährens v Brně,
   Verein Reisender Kaufleute (člen)


  • hrob

   Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 5, řada 4, sekce 1B


  • poznámky

   převezen k pohřbení do Brna, pohřeb se konal 1. 9. 1901


  • obrazy

   img16561.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Hermine Strakosch (Winterberg)


  • děti

   Selma Bauer (Strakosch)
   Friederike Epstein (Strakosch)
   Rudolf Strakosch
   Regine Amar (Strakosch)
   Margarethe Popper (Strakosch)


  • rodiče

   Salomon Strakosch ml.
   Rosalie Strakoschová (Wolfová)


  • sourozenci

   Jakob Strakosch
   Nathan Strakosch
   Leopold Strakosch
   Max Strakosch
   Johann Strakosch

   další sourozenci (3)...


  • ulice

   Jesuitengasse
   bydliště doložené v roce 1883 (dnes Jezuitská)


  • stavby

   Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 11. 05. 2019

Hrobka Simona Strakosche na brněnském židovském hřbitově. Fotografii pořízenou v lednu 2014 pro naši encyklopedii poskytl pan Pavel Vlach, děkujeme.