Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Burian

  Doc. PhDr. Jaroslav Burian, CSc.


  • * 15.9.1922 Česká Třebová, okr. Ústí nad Orlicí – † 7.7.1980 Paříž


  • český rusista a literární vědec


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR


  • příčina úmrtí

   mozková mrtvice


  • bydliště

   Brno-Židenice, Čelakovského 4


  • vzdělání

   1928–1933 Obecná škola, Brno-Židenice,
   1933–1941 4. československé státní reálné gymnázium, Brno, Křenová,
   1941– 1942 Abiturientský obchodní kurz,
   1945–1950 FF UJEP Brno - obor ruština-čeština (1950 zisk titulu PhDr.),
   1951–1955 Filozofická fakulta Lomonosovy univerzity, Moskva - obor ruská sovětská literatura (1956 zisk titulu CSc.),
   1966 FF UJEP Brno - titul docent ruské a sovětské literatury

  • vyznamenání a pocty

   stříbrná medaile UJEP (1975),
   čestné uznání rektora UJEP za pracovní iniciativu (1975),
   uznání za vzorný výkon funkce lektora DVP KSČ (1975)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1941– 1942 Sběrna pro ovoce a zeleninu, Brno (úředník),
   1942–1944 Stavební firma Boswau & Knauer, Katovice (pomocný dělník),
   1949–1950 První průmyslová škola, Brno, Sokolská (učitel),
   1956 Vysoká škola ruského jazyka Praha (odborný asistent),
   1956–1965 FF UJEP v Brně, katedra rusistiky (odborný asistent),
   1965 FF UJEP v Brně, katedra ruské a sovětské literatury a slovanských literatur (vedoucí katedry),
   1970–1973 FF UJEP v Brně (proděkan pro vědecký výzkum),
   1971–1972 Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita (externí působení),
   1975–1980 lektor českého jazyka na Filozofické fakultě na Sorbonně v Paříž, oddělení slovanských studií

  • politická orientace

   KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   Výbor MO KSČ v Brně-Židenicích (člen),
   Rigorózní komise pro obor slovanské literatury (předseda),
   Redakční rada časopisu Československá rusistika (člen),
   Celostátní oborová komise pro obhajoby kandidátských disertací (člen),
   Komise pro ruskou literaturu a reálie při ÚV SČSP (člen),
   Literárněvědná společnost při ČSAV (člen),
   Socialistická společnost pro vědu, kulturu a politiku (člen),
   Klub přátel sovětské vědy a kultury při SČSP (člen),
   Česká společnost estetická (člen),
   První konsolidační výbor ZO KSČ (předseda)


  • poznámky

   Ve svém oboru pracoval od roku 1950. Od roku 1956 publikoval řadu článků, statí, recenzí a studií o sovětské literatuře v odborných časopisech, fakultních sbornících a vědeckém denním tisku.
   Uveřejnil více než 30 vědeckých článků. Pořádal veřejné přednášky u nás i v cizině. Vedl řadu úspěšných rigorózních prací. Ve své vědecké práci se zaměřil zejména na tvorbu Maxima Gorkého.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Lidija Jazyková (Lydie Štěpanovna Jazykovová)
   sňatek: 1954


  • děti

   Nika Jazyková
   Doubravka Jazyková
   Jelena Burianová


  • rodiče

   Robert Burian
   Ludmila Burianová (Burianová)


  • sourozenci

   Věra Burianová
   Eliška Novotná (Burianová)
   nevlastní sourozenci Miroslava Burianová
   nevlastní sourozenci Berta Burianová
   nevlastní sourozenci Eliška Novotná (Burianová)
   nevlastní sourozenci


  • ulice

   Čelakovského
   bydliště


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 15. 02. 2017