Doc. PhDr. Jaroslav Burian, CSc.

* 15.9.1922 Česká Třebová, okr. Ústí nad Orlicí – † 7.7.1980 Paříž


český rusista a literární vědec


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


příčina úmrtí

mozková mrtvice


bydliště

Brno-Židenice, Čelakovského 4


vzdělání

1928–1933 Obecná škola, Brno-Židenice,
1933–1941 4. československé státní reálné gymnázium, Brno, Křenová,
1941– 1942 Abiturientský obchodní kurz,
1945–1950 FF UJEP Brno - obor ruština-čeština (1950 zisk titulu PhDr.),
1951–1955 Filozofická fakulta Lomonosovy univerzity, Moskva - obor ruská sovětská literatura (1956 zisk titulu CSc.),
1966 FF UJEP Brno - titul docent ruské a sovětské literatury


vyznamenání a pocty

stříbrná medaile UJEP (1975),
čestné uznání rektora UJEP za pracovní iniciativu (1975),
uznání za vzorný výkon funkce lektora DVP KSČ (1975)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1941– 1942 Sběrna pro ovoce a zeleninu, Brno (úředník),
1942–1944 Stavební firma Boswau & Knauer, Katovice (pomocný dělník),
1949–1950 První průmyslová škola, Brno, Sokolská (učitel),
1956 Vysoká škola ruského jazyka Praha (odborný asistent),
1956–1965 FF UJEP v Brně, katedra rusistiky (odborný asistent),
1965 FF UJEP v Brně, katedra ruské a sovětské literatury a slovanských literatur (vedoucí katedry),
1970–1973 FF UJEP v Brně (proděkan pro vědecký výzkum),
1971–1972 Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita (externí působení),
1975–1980 lektor českého jazyka na Filozofické fakultě na Sorbonně v Paříž, oddělení slovanských studií


politická orientace

KSČ


odborné a zájmové organizace

Výbor MO KSČ v Brně-Židenicích (člen),
Rigorózní komise pro obor slovanské literatury (předseda),
Redakční rada časopisu Československá rusistika (člen),
Celostátní oborová komise pro obhajoby kandidátských disertací (člen),
Komise pro ruskou literaturu a reálie při ÚV SČSP (člen),
Literárněvědná společnost při ČSAV (člen),
Socialistická společnost pro vědu, kulturu a politiku (člen),
Klub přátel sovětské vědy a kultury při SČSP (člen),
Česká společnost estetická (člen),
První konsolidační výbor ZO KSČ (předseda)


poznámky

Ve svém oboru pracoval od roku 1950. Od roku 1956 publikoval řadu článků, statí, recenzí a studií o sovětské literatuře v odborných časopisech, fakultních sbornících a vědeckém denním tisku.
Uveřejnil více než 30 vědeckých článků. Pořádal veřejné přednášky u nás i v cizině. Vedl řadu úspěšných rigorózních prací. Ve své vědecké práci se zaměřil zejména na tvorbu Maxima Gorkého.
děti

Nika Jazyková
Doubravka Jazyková
Jelena Burianovásourozenci

Věra Burianová
Eliška Novotná (Burianová)
nevlastní sourozenci Miroslava Burianová
nevlastní sourozenci Berta Burianová
nevlastní sourozenci Eliška Novotná (Burianová)
nevlastní sourozenci


ulice

Čelakovského
bydliště


Studentský záznam


Aktualizováno: 15. 02. 2017