Vlasta Havelková

* 16.12.1857 Blansko – † 16.6.1939 Praha


členka Olomoucké národopisné družiny, významná národopisná pracovnice na přelomu 19. a 20. století
dítě osobnosti: MUDr. Jindřich Wankel


rodné jméno

Wanklová


zajímavé okolnosti

Svou pozornost věnovala zejména výšivce, u níž hledala prehistoricé souvislosti.
Po skončení národopisné výstavy v Praze v roce 1895 se spolu se sestrou Madlenou podílela na třídění získaných sbírek a budování Národopisného muzea (dnes národopisné oddělení Národního muzea).


vzdělání

měšťanská škola v Blansku,
vyšší dívčí škola v Praze


zaměstnání

kustodka národopisného muzea v Praze (od roku 1906)


odborné a zájmové organizace

Vlastivědný spolek musejní v Olomouci - věnovala se výšivkám a ornamentice


poznámky

Arne Novák ji prý nazval moravskou babičkou národopisu.

Manžel prof. Jan Havelka řídil redakci Časopisu Vlastivědného spolku musejního v Olomouci. Zemřel 20. 10. 1886.
Dcera Milada (malířka, + 1931).
partneři

Jan Havelka
sňatek: 11. 5. 1876

související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 52, Matrika narozených Blansko 1840–1862, s. 301 (Blansko).


Los


Aktualizováno: 13. 07. 2023