prof. PhDr. Tomáš František Bratranek

* 3.11.1815 Jedovnice – † 2.8.1884 Brno


filozof, estetik, literární historik a filolog, vysokoškolský profesor německé literatury


zajímavé okolnosti

jeho národnost je sporná, zprvu mluvil výhradně česky, později se přiklonil k němčině, ale sám se odmítal rozhodnout pro některou z národností


vzdělání

středoškolské studium v Brně,
studium filozofie na univerzitách v Olomouci a ve Vídni


dílo

- Výklad Goethova Fausta (rkp. 1842, vyd. 1957)
- K vývoji pojmu krásna (1841)
- Vzpomínky z mládí (rkp. uložen v Národním muzeu v Praze)


zaměstnání

středoškolský profesor estetiky,
1851–1881 Jagellonská univerzita v Krakově: profesor německé literatury (1864/1865 děkan její filozofické fakulty, 1866/1867 rektor)


poznámky

Byl synem českého panského úředníka a Rakušanky. V 19 letech vstoupil do starobrněnského augustiniánského kláštera.
V roce 1839 promoval a působil nejdříve v Brně jako opatův sekretář, pak na filozofické fakultě ve Lvově. V letech 1844–1851 vyučoval na brněnském gymnáziu.
Od roku 1851 byl profesorem německé literatury, později děkanem filozofické fakulty v Krakově, nakonec se stal rektorem univerzity. Zabýval se estetickou interpretací Goethových děl a vydáváním jeho korespondence.osoby

Theodor Gomperz
žák T. F. Bratránka v Brně František Matouš Klácel
přítel Pavel Křížkovský
přítel Gregor Mendel
přítel


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157
člen augustiniánského řádu v klášteře


erh


Aktualizováno: 01. 09. 2014