Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš František Bratranek

  prof. PhDr. Tomáš František Bratranek


  • * 3.11.1815 Jedovnice – † 2.8.1884 Brno


  • filozof, estetik, literární historik a filolog, vysokoškolský profesor německé literatury


  • zajímavé okolnosti

   jeho národnost je sporná, zprvu mluvil výhradně česky, později se přiklonil k němčině, ale sám se odmítal rozhodnout pro některou z národností


  • vzdělání

   středoškolské studium v Brně,
   studium filozofie na univerzitách v Olomouci a ve Vídni


  • dílo

   - Výklad Goethova Fausta (rkp. 1842, vyd. 1957)
   - K vývoji pojmu krásna (1841)
   - Vzpomínky z mládí (rkp. uložen v Národním muzeu v Praze)


  • zaměstnání

   středoškolský profesor estetiky,
   1851–1881 Jagellonská univerzita v Krakově: profesor německé literatury (1864/1865 děkan její filozofické fakulty, 1866/1867 rektor)


  • poznámky

   Byl synem českého panského úředníka a Rakušanky. V 19 letech vstoupil do starobrněnského augustiniánského kláštera.
   V roce 1839 promoval a působil nejdříve v Brně jako opatův sekretář, pak na filozofické fakultě ve Lvově. V letech 1844–1851 vyučoval na brněnském gymnáziu.
   Od roku 1851 byl profesorem německé literatury, později děkanem filozofické fakulty v Krakově, nakonec se stal rektorem univerzity. Zabýval se estetickou interpretací Goethových děl a vydáváním jeho korespondence.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Theodor Gomperz
   žák T. F. Bratránka v Brně František Matouš Klácel
   přítel Pavel Křížkovský
   přítel Gregor Mendel
   přítel


  • stavby

   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   člen augustiniánského řádu v klášteře


  • autor

   erh


Aktualizováno: 01. 09. 2014