Jaroslav Marcha

* 26.5.1880 Babice nad Svitavou, okr. Brno-venkov – † 29.12.1961 Brno


spisovatel; novinář; poslanec


pseudonym

různé, Jaroslav Marcha užíval od roku 1905


rodné jméno

Dominik Nejezchleb


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Roku 1918 člen prvního Národního shromáždění. Jako čs. spisovatel v roce 1948 uveden ve World Biography, New York.


bydliště

Babice čp. 18 (rodný dům),
Olomouc, Laudonova třída 9 (doloženo v roce 1908),
Brno, Lerchova 29 (1925–1961)


vzdělání

základní, literární samouk


jiné pocty

pamětní deska na rodném domě v Babicích nad Svitavou, 1990 (autor František Pokorný),
pamětní deska v Babicích nad Svitavou na Alexandrově rozhledně (odhalena 29. 12. 2011 ve 13.00 hodin)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1907–1910 člen redakcí Rolnických listů, Selských listů a Moravského venkova,
1910 tajemník agrární strany pro Moravu a Slezsko,
1920–1935 člen poslanecké sněmovny,
1935–1939 senátor


politická orientace

člen agrární strany


odborné a zájmové organizace

1936–1941 předseda Moravského kola spisovatelů (později čestný předseda),
předseda Sdružení poslanců - novinářů v Praze,
místopředseda dozorčí rady spořitelny a správní rady pojišťovny,
člen správní rady firmy Novák a Jahn atd.,
adresa kanceláře: Brno, Kiosk 7


hrob

poznámky

Zastával řadu politických funkcí, publikacemi a články přispíval k šíření hospodářské osvěty. Intenzívně se podílel na moravském kulturním životě, mj. byl v letech 1936–1941 předsedou Moravského kola spisovatelů. Zprvu přispíval verši do regionálních časopisů, pak se prosadil především drobnými prózami z venkovského života, těžícími ze vzpomínek na dětství a z přírodních dojmů.
Zemská správa politická na Moravě povolila výnosem ze 16. 6. 1925 změnu příjmení Nejezchleb na Nejezchleb-Marcha, osobní jméno Dominik nebylo součástí povolené změny (-Menš).
Pamětní deska, odhalená 29. 12. 2011 v den padesátého výročí úmrtí, se stala 77. památníkem Lesnického Slavína Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.
osoby

Bohuslav Fuchs
Bohuslav Fuchs byl architektem domu Jaroslava Marchy na Lerchově ulici Dominik Pavlíček
kolegové z redakce Lidových novin


partneři

Antonína Nejezchlebová-Marchová (Tomečková)
sňatek: 3. 11. 1908, Veselí nad Moravou
ulice

Lerchova
bydliště v letech 1925-1961


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

erh, Menš


Aktualizováno: 12. 01. 2022