Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jaroslav Marcha

  Jaroslav Marcha


  • * 26.5.1880 Babice nad Svitavou, okr. Brno-venkov – † 29.12.1961 Brno


  • spisovatel; novinář; poslanec


  • pseudonym

   různé, Jaroslav Marcha užíval od roku 1905

  • rodné jméno

   Dominik Nejezchleb

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1918 člen prvního Národního shromáždění. Jako čs. spisovatel v roce 1948 uveden ve World Biography, New York.


  • bydliště

   Babice čp. 18 (rodný dům),
   Olomouc, Laudonova třída 9 (doloženo v roce 1908),
   Brno, Lerchova 29 (1925–1961)


  • vzdělání

   základní, literární samouk

  • jiné pocty

   pamětní deska na rodném domě v Babicích nad Svitavou, 1990 (autor František Pokorný),
   pamětní deska v Babicích nad Svitavou na Alexandrově rozhledně (odhalena 29. 12. 2011 ve 13.00 hodin)


  • dílo

   zobrazit - Adamovské lesy. Adamov u Brna 1959.
   - Besedy s klukem Smoleňou. Mladá Boleslav, Hejda a Zbroj 1948 (3. rozšířené vydání).
   - Bouda pod Těšankou. Moravská Ostrava - Praha, Jos. Lukasík 1943.
   - Čtyři louky. Brno, Moravské kolo spisovatel 1940.
   - Halali haló! Zpěvy na stromy, tíše, samoty, myslivny a háje. Brno, Moravské kolo spisovatelů 1940.
   - Chvíli v Řecku. Brno, Novina 1934.
   - Jak se bude postupovati při parcelaci panské půdy. Nezbytná příručka pro domovináře, domkáře, malorolníky, jakož i ty, kdož čekají na parcelaci půdy velkostatkářské aneb mají s ní co činiti. Brno. Hospodářsko-politická knižnice 1921.
   - Jak zakládati agrární organisace. Příručka pro stoupence strany agrární. Klerikální strana ve světle pravdy. Po konfiskaci 2. opravené vydání. Brno, Rolnická tiskárna 1913.
   - Listy k zemědělským dělníkům. Praha 1906.
   - Listy k mladým. Brno, Moravotyp 1938.
   - Listy z cest. Brno, Moravské kolo spisovatelů 1939 (3. vydání).
   - Moravské toulky. Cyklus malých smíšených sborů (spolu s Františkem Šauerem).
   - Na dědině. Praha 1927 (2. vydání).
   - O lidech humorných. Praha, Novina 1940.
   - O zvěři královské a verbeži ptačí. Praha, Novina 1931.
   - Potopený svět. Brno, Družstvo Moravského kola spisovatelů 1949.
   - Pro naši organisaci. Brno 1914.
   - Ptačí chléb (1. vydání 1921, 3.–6. vydání doplněno o část Kamarádi z lesa)
   - Rozdělení půdy mezi lidi a strana agrární. (K otázce parcelace a kolonisace velkostatku.) Brno, Rolnická tiskárna 1919.
   - Starověrské písničky. Blansko 1944.
   - Stromy a lidé. Brno, Moravské kolo spisovatelů.
   - Z babiččina kraje. Praha 1928.
   - Z okna pokojového domu. Brno, Moravské kolo spisovatelů 1940.
   - Zákon o stavebním ruchu s příslušným prováděcím zařízením. Brno, Hospodářsko-politická knižnice.
   - Zlatá v zelené. Praha, Novina 1940 (3. vydání).
   - Zprávy v Jugoslávii. Brno, Moravské kolo spisovatelů 1930.


  • zaměstnání

   1907–1910 člen redakcí Rolnických listů, Selských listů a Moravského venkova,
   1910 tajemník agrární strany pro Moravu a Slezsko,
   1920–1935 člen poslanecké sněmovny,
   1935–1939 senátor

  • politická orientace

   člen agrární strany

  • odborné a zájmové organizace

   1936–1941 předseda Moravského kola spisovatelů (později čestný předseda),
   předseda Sdružení poslanců - novinářů v Praze,
   místopředseda dozorčí rady spořitelny a správní rady pojišťovny,
   člen správní rady firmy Novák a Jahn atd.,
   adresa kanceláře: Brno, Kiosk 7


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25b, hrob č. 4–5


  • poznámky

   Zastával řadu politických funkcí, publikacemi a články přispíval k šíření hospodářské osvěty. Intenzívně se podílel na moravském kulturním životě, mj. byl v letech 1936–1941 předsedou Moravského kola spisovatelů. Zprvu přispíval verši do regionálních časopisů, pak se prosadil především drobnými prózami z venkovského života, těžícími ze vzpomínek na dětství a z přírodních dojmů.
   Zemská správa politická na Moravě povolila výnosem ze 16. 6. 1925 změnu příjmení Nejezchleb na Nejezchleb-Marcha, osobní jméno Dominik nebylo součástí povolené změny (-Menš).

   Pamětní deska, odhalená 29. 12. 2011 v den padesátého výročí úmrtí, se stala 77. památníkem Lesnického Slavína Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.


  • obrazy

   img1817.jpg img12586.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matriky, Veselí nad Moravou. Oddaní 1873–1938"
   "Matriky, Babice nad Svitavou. Narození 1871–1887"
   "Jaroslav Marcha - autor oslavy babických a adamovských lesů"
   "Odhalení pamětní desky Jaroslavu Marchovi"
   "Společenský almanach Velkého Brna"
   "Několik slov o J. Marchovi, přírodní prózy J. Marchy"
   "Básníci selství"
   "Masky a modely"
   "Listy autorům"


  • osoby

   Bohuslav Fuchs
   Bohuslav Fuchs byl architektem domu Jaroslava Marchy na Lerchově ulici Dominik Pavlíček
   kolegové z redakce Lidových novin


  • partneři

   Antonína Nejezchlebová-Marchová (Tomečková)
   sňatek: 3. 11. 1908, Veselí nad Moravou


  • děti

   Jaroslav Marcha
   Zdenka Laudátová


  • rodiče

   Dominik Nejezchleb
   Františka Nejezchlebová (Sedláková)


  • ulice

   Lerchova
   bydliště v letech 1925-1961


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   erh, Menš


Aktualizováno: 13. 11. 2017

Jaroslav Marcha. Fotografii poskytla dcera Jaroslava Marchy Zdenka Laudátová.