prof. Arnošt Parsch

* 12.2.1936 Bučovice (okres Vyškov) – † 19.9.2013 Brno


hudební skladatel a pedagog


národnost

česká


vzdělání

1951–1955 studium ekonomie na Vyšší hospodářské škole ve Vyškově,
soukromé studium kompozice u Jaromíra Podešvy a Miloslava Ištvana,
1963–1968 kompozice na JAMU ve třídě Miloslava Ištvana (absolvoval dvouvětnou symfonií Samsarah pro symfonický orchestr a magnetofonový pás),
postgraduální studium elektronické a experimentální hudby na JAMU


dílo

viz Český hudební slovník osob a institucí


zaměstnání

od roku 1955 ekonom mlékárenského závodu v Brně,
1969–1977 tajemník Krajské organizace Svazu československých spisovatelů,
1977–1993 tajemník a vedoucí sekretariátu Mezinárodního hudebního festivalu v Brně (od roku 1990 prezident direktoria),
od roku 1990 pedagog kompozice a teorie skladby na JAMU (v roce 1996 jmenován profesorem, od roku 2000 vedoucí Katedry kompozice a dirigování, od roku 2002 předseda brněnské sekce Oborové rady HAMU a Hudební fakulty JAMU pro obor doktorského studia Kompozice a teorie kompozice)


odborné a zájmové organizace

od roku 1980 člen uměleckého avantgardního sdružení Camerrata Brno,
od roku 1990 člen interdisciplinárního Sdružení Q,
od roku 1998 členem Správní rady Českého hudebního fondu a Správní rady Hudební nadace OSA,
člen České sekce ISCM, Správní rady Editio Janáček a Správní rady HIS (od roku 2001)osoby

Lubomír Bartoň
popularizoval Parschovo dílo Dana Drápelová
interpretuje jeho hudbu Miloslav Ištvan
učitel Jaromír Podešva
učitel Ivan Sedláček
spolupráce
další osoby (1)...


související odkazy

Mal


Aktualizováno: 01. 11. 2022