Internetová encyklopedie dějin Brna

Arnošt Parsch

  prof. Arnošt Parsch


  • * 12.2.1936 Bučovice – † 19.9.2013 Brno


  • hudební skladatel a pedagog


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   1951–1955 studium ekonomie na Vyšší hospodářské škole ve Vyškově,
   soukromé studium kompozice u Jaromíra PodešvyMiloslava Ištvana,
   1963–1968 kompozice na JAMU ve třídě Miloslava Ištvana (absolvoval dvouvětnou symfonií Samsarah pro symfonický orchestr a magnetofonový pás),
   postgraduální studium elektronické a experimentální hudby na JAMU


  • dílo

   viz Český hudební slovník osob a institucí


  • zaměstnání

   od roku 1955 ekonom mlékárenského závodu v Brně,
   1969–1977 tajemník Krajské organizace Svazu československých spisovatelů,
   1977–1993 tajemník a vedoucí sekretariátu Mezinárodního hudebního festivalu v Brně (od roku 1990 prezident direktoria),
   od roku 1990 pedagog kompozice a teorie skladby na JAMU (v roce 1996 jmenován profesorem, od roku 2000 vedoucí Katedry kompozice a dirigování, od roku 2002 předseda brněnské sekce Oborové rady HAMU a Hudební fakulty JAMU pro obor doktorského studia Kompozice a teorie kompozice)

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1980 člen uměleckého avantgardního sdružení Camerrata Brno,
   od roku 1990 člen interdisciplinárního Sdružení Q,
   od roku 1998 členem Správní rady Českého hudebního fondu a Správní rady Hudební nadace OSA,
   člen České sekce ISCM, Správní rady Editio Janáček a Správní rady HIS (od roku 2001)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Miloslav Ištvan
   učitel Jaromír Podešva
   učitel


  • související odkazy

   Arnoštu Parschovi in memoriam


  • autor

   Mal


Aktualizováno: 02. 10. 2013