prof. Arnošt Parsch

* 12.2.1936 Bučovice (okres Vyškov) – † 19.9.2013 Brno


hudební skladatel a pedagog


národnost

česká


vzdělání

1951–1955 studium ekonomie na Vyšší hospodářské škole ve Vyškově,
soukromé studium kompozice u Jaromíra Podešvy a Miloslava Ištvana,
1963–1968 kompozice na JAMU ve třídě Miloslava Ištvana (absolvoval dvouvětnou symfonií Samsarah pro symfonický orchestr a magnetofonový pás),
postgraduální studium elektronické a experimentální hudby na JAMU


dílo

viz Český hudební slovník osob a institucí


zaměstnání

od roku 1955 ekonom mlékárenského závodu v Brně,
1969–1977 tajemník Krajské organizace Svazu československých spisovatelů,
1977–1993 tajemník a vedoucí sekretariátu Mezinárodního hudebního festivalu v Brně (od roku 1990 prezident direktoria),
od roku 1990 pedagog kompozice a teorie skladby na JAMU (v roce 1996 jmenován profesorem, od roku 2000 vedoucí Katedry kompozice a dirigování, od roku 2002 předseda brněnské sekce Oborové rady HAMU a Hudební fakulty JAMU pro obor doktorského studia Kompozice a teorie kompozice)


odborné a zájmové organizace

od roku 1980 člen uměleckého avantgardního sdružení Camerrata Brno,
od roku 1990 člen interdisciplinárního Sdružení Q,
od roku 1998 členem Správní rady Českého hudebního fondu a Správní rady Hudební nadace OSA,
člen České sekce ISCM, Správní rady Editio Janáček a Správní rady HIS (od roku 2001)osoby

Lubomír Bartoň
popularizoval Parschovo dílo Dana Drápelová
interpretuje jeho hudbu Miloslav Ištvan
učitel Jaromír Podešva
učitel Ivan Sedláček
spolupráce


související odkazy

Mal


Aktualizováno: 01. 11. 2022