prof. RNDr. Ing. et Ing. Oktavián Farský

* 24.11.1893 Vlkov (okres Poděbrady) – † 16.4.1969 Brno


přírodovědec, biolog, zemědělský a lesní inženýr, řádný profesor ochrany lesa na Vysoké škole zemědělské v Brně, propagátor pěstebních postupů pro udržení zdravého a ekologicky vyrovnaného stavu lesa


bydliště

Brno, U kapličky (Bei der Kapelle) 29,
Brno-Husovice, Sládkova 23


vzdělání

vyšší státní reálka v Nymburce,
zemědělské inženýrství na ČVUT v Praze a poté ještě lesní inženýrství,
1927–1928 studium v Nancy ve Francii (zde získal titul RNDr.)


zaměstnání

1923–1932 Zemské výzkumné ústavy zemědělské v Brně,
1932–1933 lesmistr a ředitel velkostatků Tomáše Bati ve Zlíně,
1933–1939 inspektor lesů Zd. Havránkové v Sedlici a ve Strakonicích,
1945–1948 Vysoká škola zemědělská v Brně (1947/1948 děkan lesnické fakulty),
1948–1960 Výzkumný lesnický ústav v Banské Bystrici


odborné a zájmové organizace

Ústřední jednota československého lesnictva (poslední volený předseda),
Moravskoslezská akademie věd přírodních,
Masarykova akademie práce,
Československá společnost entomologická,
Přírodovědecký klub v Brně


pojmenováno

Památník Oktaviána Farského - byl odhalen 24. 11. 2003 ve vstupní části Rajhradské bažantnice


poznámky

Do války odveden v roce 1915 k pěšímu pluku č. 36 (Mladá Boleslav) až do konce války. Od 28. 10. 1918 do konce září 1919 u pěšího pluku 36, poté poručík v záloze pěšího pluku 37.
Domovské právo v Brně od 5. 4. 1921. Dekretem z 5. 4. 1921 č. 986/1 presidia zemského výboru moravského mu bylo uděleno definitivum. Služební přísahu složil dne 1. 9. 1921. Do Brna byl příslušný od 5. 4. 1921.partneři

Marie Farská (Novotná)
sňatek: 12. 11. 1923, Městská rada v Brně
církevní sňatek v roce 1930 v Brně-Staré Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie)


děti


ulice

U kapličky (Bei der Kapelle)
bydliště doložené v roce 1923 (dnes Tomanova) Sládkova
bydliště doložené v roce 1946


Menš


Aktualizováno: 06. 04. 2019