Internetová encyklopedie dějin Brna

Oktavián Farský

  prof. RNDr. Ing. et Ing. Oktavián Farský


  • * 24.11.1893 Vlkov (okres Poděbrady) – † 16.4.1969 Brno


  • přírodovědec, biolog, zemědělský a lesní inženýr, řádný profesor ochrany lesa na Vysoké škole zemědělské v Brně, propagátor pěstebních postupů pro udržení zdravého a ekologicky vyrovnaného stavu lesa


  • bydliště

   Brno, U kapličky (Bei der Kapelle) 29,
   Brno-Husovice, Sládkova 23


  • vzdělání

   vyšší státní reálka v Nymburce,
   zemědělské inženýrství na ČVUT v Praze a poté ještě lesní inženýrství,
   1927–1928 studium v Nancy ve Francii (zde získal titul RNDr.)


  • zaměstnání

   1923–1932 Zemské výzkumné ústavy zemědělské v Brně,
   1932–1933 lesmistr a ředitel velkostatků Tomáše Bati ve Zlíně,
   1933–1939 inspektor lesů Zd. Havránkové v Sedlici a ve Strakonicích,
   1945–1948 Vysoká škola zemědělská v Brně (1947/1948 děkan lesnické fakulty),
   1948–1960 Výzkumný lesnický ústav v Banské Bystrici

  • odborné a zájmové organizace

   Ústřední jednota československého lesnictva (poslední volený předseda),
   Moravskoslezská akademie věd přírodních,
   Masarykova akademie práce,
   Československá společnost entomologická,
   Přírodovědecký klub v Brně


  • pojmenováno

   Památník Oktaviána Farského - byl odhalen 24. 11. 2003 ve vstupní části Rajhradské bažantnice


  • poznámky

   Do války odveden v roce 1915 k pěšímu pluku č. 36 (Mladá Boleslav) až do konce války. Od 28. 10. 1918 do konce září 1919 u pěšího pluku 36, poté poručík v záloze pěšího pluku 37.
   Domovské právo v Brně od 5. 4. 1921. Dekretem z 5. 4. 1921 č. 986/1 presidia zemského výboru moravského mu bylo uděleno definitivum. Služební přísahu složil dne 1. 9. 1921. Do Brna byl příslušný od 5. 4. 1921.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Farská (Novotná)
   sňatek: 12. 11. 1923, Městská rada v Brně
   církevní sňatek v roce 1930 v Brně-Staré Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie)


  • děti

   Oktaviána Landová (Farská)
   Jiří Farský


  • rodiče

   Marie Farská (Řiháková)
   Vilém Farský


  • ulice

   U kapličky (Bei der Kapelle)
   bydliště doložené v roce 1923 (dnes Tomanova) Sládkova
   bydliště doložené v roce 1946


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 06. 04. 2019