Pietro Lutz (Lucca)

– † před 31.5.1622 Brno


italský zedník


národnost

italská


státní příslušnost

Itálie


zajímavé okolnosti

v královském městě Brně doložen v letech 1602–1622, do poloviny srpna roku 1615 byl sousedem na Pekařské ulici (brněnské předměstí)


bydliště

v Brně vlastnil současně dva domy:
- v letech 1615–1622 ve Veselé ulici a na Rybném trhu (dnes Dominikánská ulice 7)


měšťan od

1615


dílo

podílel se na přestavbě domu pro moravského prokurátora, rytíře Viléma Munky z Ivančic na Dolním trhu (dnes část domu na náměstí Svobody 21)


zaměstnání

zedník,
roku 1613 byl z příkazu purkmistra a rady města Brna i přes svůj trest přijat za mistra do cechu kameníků a zedníků, avšak nesměl už nikdy zastávat žádný úřad přísežného


poznámky

V polovině srpna roku 1615 odkoupil Pietro Lutz od vdovy Kateřiny Bunďálkové dům ve Veselé ulici za 200 zlatých moravských v hotovosti a obratem ruky ho prodal Galle Kainovi za 216 zlatých moravských v hotovosti.
Tentýž den koupil dům na Rybném trhu naproti klášteru sv. Michala (dnes v Dominikánské ulici č. 7) od bratří Joachima Hartmana, kožišníka a Davida Hartmana, hustopečského měšťana za 700 zlatých (hotově složil 200 zlatých; na Vánoce roku 1616 měl složit dalších 100 zlatých a potom každoročně měl pokládat závdavek 30 zlatých).
V únoru roku 1616 složil 100 zlatých.
V červnu téhož roku koupil na tomto domě od bratří Hartmanových 400 zlatých (které jim ročně splácel po 30 zlatých) za 210 zlatých v hotovosti. Tímto finančním vyrovnáním bratři již neměli na domě žádné pohledávky. Znamená to, že Hartmanovi potřebovali rychle peněžní kapitál a touto transakcí přišli o dobrých 190 zlatých moravských.

Koncem května 1622 koupil dům zedník Jakob Teltsch od poručníků P. Lutze za 1 800 zlatých moravských (hotově složil 300 zlatých a zbytek měl splácet ročně po 45 zlatých moravských). Ze závdavku dostal kupující zpět 100 zlatých namísto své manželky (vdovy po P. Lutze, nyní provdané Teltsch).osoby

Vilém Munka
stavebník domu na Dolním trhu (dnes část domu na náměstí Svobody 21)Jord


Aktualizováno: 26. 05. 2020