doc. PhDr. Vítězslav Gardavský, CSc.

* 24.10.1923 Zábřeh u Ostravy – † 7.3.1978 Prosetín u Kunštátu


filozof, dramatik, publicista


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


vzdělání

1934–1942 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž,
1945–1949 FF UK v Praze - obor čeština a filozofie (1963 titul CSc, 1964 titul doc. - obojí v oboru filozofie)


dílo

zobrazit


zaměstnání

totálně nasazen v továrnách ve Vídni a Lipsku (1942–1945),
učitelská praxe na gymnáziích v Praze, Novém Bydžově a vojenském gymnáziu v Moravské Třebové (1950–1952),
Vojenská technická akademie v Brně (1953),
po stranickém řízení (pro preferování odborných hledisek na politickými) přeložen z trestu k pluku do Znojma (1959),
návrat na Vojenskou akademii v Brně (1960),
turné po NSR s delegací Socialistické akademie (1965),
přednáškové turné na univerzitách v USA (1968),
externí výuka na JAMU v Brně (1969),
v listopadu 1970 vyloučen z KSČ (ukončena výuka na JAMU v Brně a Vojenské akademii, propuštěn z armády),
Geotest Brno (dělník-čerpadlář v letech 1971–1973),
JZD Prosetín (skladník a řidič v letech 1974–1977)


odborné a zájmové organizace

Socialistická akademie (zde vynikal snahou o dialog křesťanů a marxistů)


poznámky

Po čistkách v roce 1969 byl V. Gardavský přesazen z pedagogické práce na odbornou a posléze propuštěn z armády s jediným doporučením: MŮŽE VYKONÁVAT JEN MANUÁLNÍ PRÁCI! Jako čerpadlář u Geotestu bydlel v maringotce, která se stala zároveň jeho vědeckou pracovnou.
Při práci v JZD se po nocích a o víkendech věnoval studiu, psaní a umělecké tvorbě. Fyzicky oslaben a psychicky vyčerpán byl přímo uštván Státní bezpečností (prohlídkami, výslechy a konstruováním žaloby), zemřel náhle v prosetínské chalupě s knihou v ruce.partneři

Jindra Gardavská
sňatek: 1951
hub


Aktualizováno: 16. 11. 2020