Internetová encyklopedie dějin Brna

Vítězslav Gardavský

  doc. PhDr. Vítězslav Gardavský, CSc.


  • * 24.10.1923 Zábřeh u Ostravy – † 7.3.1978 Prosetín u Kunštátu


  • filozof, dramatik, publicista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR


  • vzdělání

   1934–1942 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž,
   1945–1949 FF UK v Praze - obor čeština a filozofie (1963 titul CSc, 1964 titul doc. - obojí v oboru filozofie)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   totálně nasazen v továrnách ve Vídni a Lipsku (1942–1945),
   učitelská praxe na gymnáziích v Praze, Novém Bydžově a vojenském gymnáziu v Moravské Třebové (1950–1952),
   Vojenská technická akademie v Brně (1953),
   po stranickém řízení (pro preferování odborných hledisek na politickými) přeložen z trestu k pluku do Znojma (1959),
   návrat na Vojenskou akademii v Brně (1960),
   turné po NSR s delegací Socialistické akademie (1965),
   přednáškové turné na univerzitách v USA (1968),
   externí výuka na JAMU v Brně (1969),
   v listopadu 1970 vyloučen z KSČ (ukončena výuka na JAMU v Brně a Vojenské akademii, propuštěn z armády),
   Geotest Brno (dělník-čerpadlář v letech 1971–1973),
   JZD Prosetín (skladník a řidič v letech 1974–1977)

  • odborné a zájmové organizace

   Socialistická akademie (zde vynikal snahou o dialog křesťanů a marxistů)


  • poznámky

   Po čistkách v roce 1969 byl V. Gardavský přesazen z pedagogické práce na odbornou a posléze propuštěn z armády s jediným doporučením: MŮŽE VYKONÁVAT JEN MANUÁLNÍ PRÁCI! Jako čerpadlář u Geotestu bydlel v maringotce, která se stala zároveň jeho vědeckou pracovnou.
   Při práci v JZD se po nocích a o víkendech věnoval studiu, psaní a umělecké tvorbě. Fyzicky oslaben a psychicky vyčerpán byl přímo uštván Státní bezpečností (prohlídkami, výslechy a konstruováním žaloby), zemřel náhle v prosetínské chalupě s knihou v ruce.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Jindra Gardavská
   sňatek: 1951


  • děti

   Alice Gardavská
   Dagmar Gardavská


  • sourozenci

   Josef Gardavský
   Marie Gardavská
   Vladimír Gardavský


  • autor

   hub


Aktualizováno: 02. 03. 2020