prof. PhDr. Karel Janáček, DrSc.

* 22.9.1906 Brno – † 14.2.1996 Brno


klasický filolog, filozof


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Brno, Na poříčí (Flussbettgasse) 11,
Brno-Královo Pole, Vodova 29 (1948)


vzdělání

reálné gymnázium v Brně,
1924–1928 FF MU v Brně - obory srovnávací jazykozpyt a klasická filologie (1928 titul PhDr., 1945 docent klasické filologie a srovnávacího indoevropského jazykozpytu na FF MU v Brně), 1948 profesura na UP v Olomouci)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1930–1931 profesor na reálném gymnáziu v Domažlicích,
1931–1945 profesor na gymnáziu v Brně,
1945–1946 FF MU v Brně (v 70. letech jako externista),
1948–1961 UP v Olomouci (v letech 1948–1949 děkan),
FF UK v Praze (po zrušení klasické filologie v Olomouci zde v letech 1961–1973 působil jako profesor, v letech 1973–1976 jako emeritní profesor i po odchodu do penze)


odborné a zájmové organizace

Jednota klasických filologů (předseda, v letech 1961–1984 čestný předseda),
Societas Philologica Polonorum (čestný člen),
Société des Études Latines


ulice

Na poříčí (Flussbettgasse)
bydliště (doloženo v době sňatku) Vodova
bydliště doložené v roce 1948


hub, Kal, blat


Aktualizováno: 28. 01. 2020