Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Kubelka

  Prof. Ing. Dr. techn. Václav Kubelka, DrSc.


  • * 11.1.1892 Uherské Hradiště – † 21.1.1977 Brno


  • chemik, v letech 1920–1951 profesor české techniky v Brně


  • bydliště

   Brno, Rybkova 4


  • vzdělání

   Česká vysoká škola technická v Praze - chemické inženýrství (absolvoval v roce 1913)

  • vyznamenání a pocty

   Štefánikův pamětní odznak 1. stupně za zásluhy o Svaz čs. důstojnictva (1945),
   Státní cena za vědu v oboru technickém (1947)


  • dílo

   vybudoval na ČVŠT v Brně a na SVŠT v Bratislavě obor technologie kůže


  • zaměstnání

   1914 a 1919–1951 Česká vysoká škola technická v Brně - asistent, soukromý docent (1919), mimořádný profesor chemické technologie II. - koželužství (od roku 1920), řádný profesor (od roku 1927), rektor v letech 1947–1948, děkan odboru chemického inženýrství v letech 1924–1925,
   1951–1962 Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě - profesor

  • odborné a zájmové organizace

   člen-korespondent Slovenské akademie věd,
   1929–1931 předseda mezinárodní unie koželužských chemiků,
   úřadující člen výboru Svazu čs. průmyslníků (v roce 1933)


  • obrazy

   img2230.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Kubelková
   sňatek: 8. 10. 1921


  • děti

   Václav Kubelka
   Květoslava Kubelková


  • ulice

   Rybkova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12062, Matrika narozených Uherské Hradiště 1880–1901, s. 229.


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 09. 01. 2016

Václav Kubelka. Archiv VUT, Sbírka fotografií.