prof. Ing. Dr. techn. Václav Kubelka, DrSc.

* 11.1.1892 Uherské Hradiště – † 21.1.1977 Brno


chemik, v letech 1920–1951 profesor české techniky v Brně


bydliště

Brno, Rybkova 4


vzdělání

Česká vysoká škola technická v Praze - chemické inženýrství (absolvoval v roce 1913)


vyznamenání a pocty

Štefánikův pamětní odznak 1. stupně za zásluhy o Svaz čs. důstojnictva (1945),
Státní cena za vědu v oboru technickém (1947)


dílo

vybudoval na ČVŠT v Brně a na SVŠT v Bratislavě obor technologie kůže


zaměstnání

1914 a 1919–1951 Česká vysoká škola technická v Brně - asistent, soukromý docent (1919), mimořádný profesor chemické technologie II. - koželužství (od roku 1920), řádný profesor (od roku 1927), rektor v letech 1947–1948, děkan odboru chemického inženýrství v letech 1924–1925,
1951–1962 Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě - profesor


odborné a zájmové organizace

člen-korespondent Slovenské akademie věd,
1929–1931 předseda mezinárodní unie koželužských chemiků,
úřadující člen výboru Svazu čs. průmyslníků (v roce 1933)
partneři

Marie Kubelková
sňatek: 8. 10. 1921ulice

Rybkova
bydliště


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12062, Matrika narozených Uherské Hradiště 1880–1901, s. 229.


Čoup


Aktualizováno: 03. 10. 2022