Johann Alexander Herlth

* 7.5.1806 Brno – † 8.4.1892 Brno


dlouholetý velitel Brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru v hodnosti majora (1839–1892) a dlouholetý zástupce starosty města Brna


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

příslušníkem sboru byl více než 60 let (od roku 1828), v jeho čele stál přes půl století až do své smrti


bydliště

Brno, Panská 12


vyznamenání a pocty

komtur Řádu Františka Josefa I.,
rytíř Řádu železné koruny III. třídy,
držitel Velké zlaté civilní čestné medaile atd.


jiné pocty

čestný člen mnoha měšťanských a střeleckých sborů a dalších korporací


zaměstnání

obchodník


odborné a zájmové organizace

Brněnský ozbrojený měšťanský a střelecký sbor,
Brněnská měšťanská střelecká společnost,
Institut vdov a sirotkůpojmenované ulice

- Herlthgasse - Herlthova (Brno-město), [dnešní Brandlova]osoby

Ferdinand Anton Pfefferkorn
společně se podíleli na koncipování zvláštního statutu města Brna (1850)


partneři


ulice

Panská
bydliště


objekty

dvojice císařských stromů k výročí stříbrné svatby císaře Františka Josefa I.
památný strom: Špilberk - park 0/09
účastník slavnosti


události

19. 5. 1887
Svěcení nového praporu střelecké společnosti
velitel střelecké společnosti (do roku 1887) a velitel Brněnského měšťanského střeleckého sboru
24. 4. 1879
Oslavy stříbrně svatby císaře Františka Josefa I. v Brně
přítomen výsadbě tzv. císařských stromů na Špilberku
18. 11. 1877
Pohřeb Med. Dr. Gustava Kroczaka
místostarosta, účastník pohřbu
7. 12. 1863
Schválení návrhu na zřízení městského hasičského sboru v Brně
radní


související odkazy

Jiv


Aktualizováno: 15. 10. 2012