Jan Řezníček

* 24.1.1932 Hradec Králové – † 11.6.1993 Brno


varhaník a sbormistr, hudební pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

1950–1955 konzervatoř v Brně (obor hra na varhany, od roku 1956 obor skladba),
JAMU v Brně (obor sbormistrovství absolvoval v roce 1960),
soukromé studium zpěvu u své tety Marie Řezníčkové


zaměstnání

konzervatoř v Brně (externě vyučoval intonaci),
konzervatoř v Ostravě (výuka harmonie, 1962–1967 intonace a sborový zpěv),
konzervatoř v Brně (1967–1993 výuka intonace, sluchové analýzy, nauky o nástrojích, sborového zpěvu, korepetice, od roku 1990 ředitel)


odborné a zájmové organizace

Akademické pěvecké sdružení Moravan,
Vachův sbor moravských učitelek (od roku 1987 vedoucí),
Filharmonický sbor Beseda brněnská (1966–1986 sbormistr)
osoby

Josef Blatný
pedagog na konzervatoři Marie Řezníčková
teta Vilém Steinman
učitel Josef Veselka
pedagog


hub


Aktualizováno: 30. 05. 2017