prof. Ing. arch. akad. malíř Ferdinand Herčík

* 6.1.1861 Třeboň – † 26.8.1923 Brno


architekt, akademický malíř, profesor brněnské české techniky
otec osobnosti: prof. MUDr., RNDr. Ferdinand Herčík, DrSc.


bydliště

Brno, Veveří 52


vzdělání

Česká vysoká škola technická v Praze (od roku 1880),
Akademie výtvarných umění v Praze (od roku 1889) - žák prof. Pirnera, Brožíka a Hynaise


zaměstnání

1905–1923 Česká vysoká škola technická v Brně - profesor technického kreslení (roku 1905 jmenován mimořádným profesorem, od roku 1910 řádným profesorem),
profesor nauky o tvarech architektonických a malování dle živého modelu,
1907–1908 děkan odboru stavebního inženýrství,
1922–1923 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství


odborné a zájmové organizace

předseda Jednoty umělců výtvarných v Praze


poznámky

převezen ke zpopelnění do Prahy (kremace 28. 8. 1923)
osoby

Jan Rosík
F. Herčík byl jedním ze svědků při sňatku J. Rosíka Josef Šíma
asistent na VUT v Brně


partneři

Marie Herčíková (Mandlová)
sňatek: 21. 11. 1903, Praha (kostel sv. Václava na Smíchově)
ulice

Veveří
bydliště


související odkazy

Čoup


Aktualizováno: 14. 10. 2022