Helena Listová

* 22.2.1880 Praha (kostel sv. Štěpána) – † 1963


partner osobnosti: prof. Ing. Dr. h. c. Vladimír List, DrSc.


rodné jméno

Gebauerová


zajímavé okolnosti

dcera jazykovědce Jana Gebauera (1838–1907)


vzdělání

v akademickém roce 1913/1914 měla na ČVŠT v Brně zapsaný předmět Fotografické praktikum, ale zápis do něj jí nebyl povolen


prameny, literatura

osoby

Bedřiška Grimmová
přítelkyně


partneři

Vladimír List
sňatek: 21. 1. 1904 v Praze (kostel sv. Ludmily)


děti

sourozenci

Čoup, blat


Aktualizováno: 07. 04. 2020