Bernard Šik

* 26.4.1905 Brno-Obřany


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

„Dle potvrzení vojenského útvaru č. 5319, ze dne 27. 2. 1946 č. j. 6054/4 odděl. 1946, sloužil v zahraniční armádě od ledna 1940 až do příchodu do vlasti.“ (Poznámka červeně v jeho domovském listu -Menš.)


bydliště

Brno-Maloměřice, Hrubinky 6a (doloženo v roce 1946)


vyznamenání a pocty

Čs. medaile za Zásluhy II. stupně (26. 6. 1944),
Čs. medaile „Za chrabrost" (2. 1. 1945),
Čs. válečný kříž 1939–1945 (23. 1. 1945),
Čs. pamětní medaile zahraniční armády se štítky Francie, Velká Británie (únor 1945),
Britský válečný kříž /Military cross/ (29. 10. 1944),
Francouzský válečný kříž 1939–1945 /Croix de guerre/ (květen 1955)

dále pak britské pamětní medaile:
- Star 1939–1945
- War Medal 1939/45
- France-Germany Star


zaměstnání

stavitel


poznámky

Po opuštění protektorátu byl registrován na francouzském vyslanectví v Budapešti dne 19. 12. 1939, další registrace 21. 12. 1939 v Bělehradě a konečně 24. 1. 1940 v Marseille, kde byl proveden odvod do cizinecké legie a dne 26. 1. 1940 se ocitl v čs. vojenském táboře v Agde (jižní Francie). Stal se velitelem zákopnické čety pěšího pluku 2 v hodnosti poručíka. S plukem byl nasazen na frontě a účastnil se ústupových bojů na Marně, Seině a Loiře.
Po pádu Francie odjel lodí do Anglie a stal se příslušníkem ČSOB v důstojnické hodnosti, s brigádou se pak účastnil obrany Anglie, invaze a bojů u Dunkerque ve Francii.
Po ukončení války se vrátil s ČSOB do ČSR. Osobní číslo: Z; F-1925.
V průběhu války absolvoval výcvik: 7. – 26. 7. 1941 - britský kurz pro zákopníky, 22. 8. – 22. 9. 1942 Assault Course, 25. 10. – 2. 11. 1942 - parakurz, 5. 7. – 2. 10. 1943 - tankový kurz.
Dne 28. 10. 1942 byl povýšen na kapitána, od 1. 5. 1944 na štábního kapitána a od 1. 5. 1945 na majora pěchoty.
V čs. armádě sloužil do 9. 5. 1945. Podle osobního věstníku MNO byl 1. 11. 1946 přeložen do zálohy. Dle dalších zjištění sloužil v čs. armádě až do 13. 7. 1950. Později emigroval na západ.
(Za přípravu podkladů pro toto heslo děkujeme panu Janovi Janíčkovi, za doplnění údajů Ing. Radko Prachařovi.)partneři

Marjorie Elis (Alice) Šik (Holt)
sňatek: 9. 10. 1943, Stratford upon Avon (Anglie)
ulice

Hrubinky
bydliště


Menš, Vach


Aktualizováno: 08. 07. 2019