prof. Ing. Dr. techn. Václav Bubeník

* 3.1.1876 Praha – † 21.1.1944 Brno


profesor slaboproudé elektrotechniky na brněnské české technice a rektor v letech 1937–1938


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

carcinoma hepatis


bydliště

Brno, Falkensteinerova 46 (dnes Gorkého)


vzdělání

Česká reálka v Praze (1894 maturita),
Česká vysoká škola technická v Praze, odbor elektrotechnického inženýrství (absolvent v roce 1900, doktorát technických věd zde získal v roce 1912),
několik studijních cest do zahraničí (1909 Německo, Francie, Anglie, v roce 1923 Německo, dále Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Nizozemí, Španělsko a Švédsko)


dílo

V letech 1904–1910 projektoval a realizoval v Praze úplnou přestavbu telegrafní ústředny.
Vytvořil metodu na měření kmitočtu, stanovení kapacity cívky, výpočet kondenzátorového mikrofonu pro vysílací stanice, rotačních kondenzátorů a rotační metodu na měření kapacit.


zaměstnání

1901–1925 Ředitelství pošt a telegrafů při Ministerstvu obchodu v Praze (stavební adjunkt, 1907 stavební komisař, 1917 vrchní stavební komisař, 1919 stavební rada, 1922 vrchní stavební rada),
1925–1940 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor slaboproudé elektrotechniky, v letech 1937–1938 rektor, v letech 1935–1936 děkan odboru strojního elektrotechnického inženýrství


poznámky

k pohřbení převezen do Prahy
osoby

Karel Budlovský
druhý kandidát na profesuru na ČVŠT v Brně Jan Kalendovský
asistent Ústavu slaboproudé elektrotechniky při Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše v Brně Václav Štipák
asistent


partneři

Anna Bubeníková (Čuprová)
sňatek: 6. 6. 1910 Brno (kostel sv. Tomáše)
ulice

Falkensteinerova
bydliště (dnes Gorkého)


související odkazy

Čoup, Menš, blat


Aktualizováno: 03. 10. 2022