August Karl Michael Schuldes

* 4.1.1880 Brno – † po 1940?


obchodník, podnikatel ve výrobě chemických postřiků
dítě osobnosti: August Michael Maria Schuldes


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

roku 1899 otec August Michal Maria Schuldes požádal o zápis firmy Aug. Schuldes v Brně do obchodního rejstříku pro jednotlivce - předmětem podnikání bylo jednatelství různým zbožím, sídlo firmy bylo v Brně, Ugartova Václavská ulice č. 3,
roku 1904 byla prokura podniku udělena jedinému synovi Augustu Karlu Michaelovi Schuldes,
po vstupu Augusta jun. do firmy byla roku 1910 vytvořena komanditní společnost, zapsána do obchodního rejstříku mezi společnosti, v níž byl August sen. osobně ručícím společníkem a August jun. komanditistou a prokuristou,
firma obdržela roku 1923 koncesi na prodej jedovatých přípravků určených k potírání stromů, rostlin a semen,
roku 1927 August sen. z firmy vystoupil a přenechal ji jako firmu jednotlivce synovi, což bylo zapsáno roku 1934 do obchodního rejstříku,
August jun. započal s výrobou mořidla na obilí zn. Germisan a postřiků proti škůdcům a plevelným rostlinám

po osvobození Československa byla do firmy jako německého majetku zavedena výměrem Zemského národního výboru z 22. března 1946 národní správa a správcem byl jmenován František Richter z Brna,
v létě roku 1948 byla ustanovena národním správcem firma Spolek pro chemickou a hutní výrobu n.p. Praha,
roku 1949 byla národní správa zrušena a majetková podstata firmy jako konfiskát začleněna vyhláškou ministerstva průmyslu ze 14. ledna 1949 do zmíněného podniku,
firma Aug. Schuldes byla vymazána roku 1954 z obchodního rejstříkupartneři

Marie Magdalena Schuldes (Löw)
sňatek: 1909 v Brně
ulice

Václavská
v letech 1899-1940 sídlo firmy Aug. Schuldes


Jord


Aktualizováno: 19. 12. 2018