RNDr. Adalbert Albrecht John Racek

* 2.4.1909 Brno – † 1997


majitel reklamní kanceláře, výrobny a půjčovny filmů; majitel filmové produkce; hydrobiolog


rodné jméno

Albrecht Racek


zajímavé okolnosti

„Vzdělání je výsledek vlastního zájmu a nadání, a nikoliv školy.“ A. A. Racek v dopise synovci, Sydney 23. 11. 1955.


bydliště

Brno:
- U bílého beránka (Beim weissen Lamm) 4 (1930)
- Jana Máši (Mášagasse) 8 (1936)

Praha-Kobylisy, Wasserbecken 6 nebo 625 (od 29. 6. 1937)

Brno:
- Viktoria-Platz - náměstí Viktoria 1 (od 18. 10. 1944)
- Humboldtgasse - Humboldtova 20 (od 11. 12. 1944)

Sydney (Austrálie)


vzdělání

1. německá státní reálka v Brně (1926 maturita),
1926–1931 PřF MU v Brně (1931 titul RNDr. - všeobecná zoologie a paleontologie)


dílo

zobrazit


zaměstnání

preparátor na zoologickém ústavu PřF MU v Brně (během studií v letech 1929–1931),
od roku 1932 majitel reklamní kanceláře a výrobny a půjčovny filmů „Triasfilm“ se sídlem v Brně, U bílého beránka 4,
„majitel filmové produkce“ (doloženo v roce 1936),
po roce 1945 University of Sydney


hrob

Clarence Lawn Cemetery, Grafton, New South Wales (Australia)


poznámky

Po odchodu do zahraničí žil v Austrálii a spolu s manželkou se věnovali potápění a dokumentování podmořského života. Výsledky svého bádání doktor Racek využil ve vědecké práci, ve které dosáhl světově uznávaných výsledků. Byl také vynikajícím hudebníkem, dokázal prý zahrát jakoukoliv známou skladbu na piano.
(Informace k osobnosti doplnil a fotografie z rodinného archivu poskytl pan Otakar Jahn, děkujeme.)
Změna osobního jména poznamenána v matrice sňatkové s datem 21. 8. 1939; škrtnuto „Albrecht“, nahrazeno „Adalbert“. Zřejmě později užíval ve zkratce A. původní osobní jméno, takže uváděn např. v literatuře „Adalbert A. John Racek“ (-Menš).


soubory ke stažení

obrazy


partneři

Anna Racková (Klímová)
sňatek: 29. 10. 1936, Městská rada Brno (manželství rozloučeno 1. 12. 1944 v Praze)
(první manželka)
Anna Racková (Blahonovská, ovdovělá Reinfussová)
sňatek: 23. 12. 1944, Brno (německý stav, úřad)
(druhá manželka)sourozenci

Alice Jahnová (Racková)
byl jedním ze svědků při sňatku své sestry Alfred Adalbert (Béla) Racek


ulice

U bílého beránka (Beim weissen Lamm)
bydliště a sídlo firmy (dnes Skřivanova) Jana Máši (Mášagasse)
bydliště v roce 1936 (dnes Mášova) Viktoria-Platz - náměstí Viktoria
bydliště od 18. 10. 1944 (dnes náměstí Svobody) Humboldtgasse - Humboldtova
bydliště od 11. 12. 1944 (dnes Preslova)


Menš, Kal, Lik


Aktualizováno: 28. 03. 2020