Ferdinand Pražský

* 24.5.1891 Slavkov u Brna (okres Vyškov) – † 16.1.1979 Mníšek pod Brdy


spisovatel, novinář; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


pseudonym

Ferdinand Ivanovič Slavkovský, FIS (grafonym autora -Menš)


rodné jméno

Praský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Plynně ovládal ruštinu a němčinu, částečně angličtinu a polštinu. Rád lyžoval, byl vášnivým tenistou. Uměl výborně kreslit.


bydliště

Slavkov čp. 249 (rodný dům),
Brno,
Košice (doloženo 1920),
Praha-Podolí, Pravá č. 288 (1936–1951),
Mníšek pod Brdy čp. 368 (1951–1979)


vzdělání

obecná škola ve Slavkově,
II. státní gymnázium v Brně (1911 maturita),
studium práv přerušila první světová válka,
FF UK - obor filozofie-slovanské literatury (15. 7. 1937 absolutorium)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1914–1918,
Kříž svatého Jiří,
Řád M. R. Štefánika s meči I. třídy,
revoluční a spojenecká medaile,
pamětní Štefánikův odznak II. stupně (1947),
jubilejní medaile ke 30. výročí 3. střeleckého pražského pluku T. G. Masaryka (číslo matriky 1648, udělena 5. 7. 1947)


dílo

zobrazit


zaměstnání

redaktor v Brně (doloženo v roce 1915),
voják z povolání:¨
- „kapitán ruských legií, Košice“ (doloženo v roce 1920),
- divizní soud v Praze, velitelství 6. pěší divize (v hodnosti štábní kapitán, působení krátce po válce)
- 10. pěší pluk Jana Sladkého Koziny v Brně (v hodnosti majora, zástupce velitele praporu, v Brně od července 1920 do prosince 1929); ze zdravotních důvodů odešel v roce 1929 do výslužby

poté bankovní úředník u firmy bratří Guttmannové, velkoobchod v Praze (v podniku, který postupně měnil své označení, zůstal až do roku 1951, kdy odešel do důchodu)


odborné a zájmové organizace

Legionářské sjednocení (od roku 1933 odpovědný redaktor),
Československá obec legionářská předseda jednoty v Praze-Podolí (čestný předseda ve Slavkově),
Národní jednota Československého Červeného kříže,
Napoleonská společnost v Brně (člen od roku 1934),
Syndikát spisovatelů (člen),
Evropský literární klub (člen),
pražský redaktor magazínu Opera (1933–1938)


poznámky

Ještě před první světovou válkou, po maturitě, podnikl v roce 1912 velkou studijní cestu (Alpy, Itálie, Balkán, Cařihrad), připravoval se ke studiu práv v Praze. První světová válka přerušila tyto plány. Jako jednoroční dobrovolník, kadet 14. zeměbraneckého pěšího pluku, byl odvelen na ruskou frontu. Byl zajat 7. 6. 1916 u Lucku. Do legií se přihlásil v Bolchově. Do čs. legie v Rusku byl zařazen 8. 9. 1917, 6. střelecký pluk, vojín (podle databáze www.vuapraha.cz).
Ferdinand Pražský ve svých životopisných materiálech uvádí v období červenec až říjen 1917, 5. střelecký pluk v Borispolu, poté 1. střelecký pluk v Žitomiru, dále 2. záložní střelecký pluk, později přeměněný na 10. střelecký pluk Jana Sladkého Koziny. Službu v legiích končil jako kapitán ve štábu 3. střelecké divize.
Po návratu do vlasti pokračoval ve službě v čs. armádě až do roku 1929, kdy odešel ze zdravotních důvodů a stal se úředníkem.
Patřil ke známým spisovatelům své doby, vedl velice aktivní spolkový život, zejména v legionářských organizacích, psal články do novin, velice často byl využíván k proslovům při význačných událostech atd. V roce 1932 podnikl cestu po Francii, Belgii a Německu jako zpravodaj novin. Přispíval svými články do Lidových novin, Moravských novin, Legionářské stráže. Při této bohaté činnosti si doplnil své vysokoškolské vzdělání.
Za nacistické okupace se spolu s přáteli z legií účastnil několika ilegálních akcí, přechovával ilegálně osoby (např. legionář Rudolf Milata z Brna, stíhaný gestapem, rasově pronásledovaná slečna Alžběta Guttmannová). Na začátku roku 1945 byl vyslýchán gestapem, ale zatčen nebyl. Podílel se na budování muzea ve Slavkově u Brna.
osoby

Stanislav Cyliak
přítel Josef Kudela
přítel Rudolf Milata
přítel


partneři

Marie Pražská (Schubertová)
sňatek: 12. 9. 1915, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice, manželství rozloučeno usnesením zemského soudu civilního v Praze 6. 9. 1924)
(první manželka)
Františka Pražská (Vykoupilová)
sňatek: 5. 11. 1924, Vyškov (okresní národní výbor)
(druhá manželka)

objekty

oběti první světové války
pomník: Svatoplukova - kasárna Židenice 84/01
při odhalení poděkoval občanům Proseče za záchranu pomníku v době okupace


události

27. 6. 1948
Oslavy 30. výročí založení 10. pěšího pluku „Jana Sladkého Koziny“
v rámci oslav byl znovu odhalen pomník příslušníků 10. pěšího pluku, tentokrát však v kasárnách na Svatoplukově ulici, Ferdinand Pražský poděkoval zástupcům obce Proseč za záchranu pomníku v době nacistické okupace
28. 12. 1929
Přednáška „Medvědi“ v brněnském Radiojournalu
přednášející
17. 12. 1929
Přednáška „Medvědi“ v brněnském Radiojournalu
přednášející
8. 12. 1929
Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně
účastník slavnosti
26. 10. 1929
Přednáška „Bolchov“ v brněnském Radiojournalu
přednášející


Menš


Aktualizováno: 19. 04. 2022