prof. Ing. Karel Hugo Kepka

* 26.7.1869 Plzeň – † 30.6.1924 Brno


projektant, profesor brněnské české techniky


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno:
- Augustinská 17
- Úvoz 107
- ulice Bratří Čapků (dnes Bratří Čapků) 12 (1948)


vzdělání

reálka v Plzni,
1887–1893 Česká vysoká škola technická v Praze (odbor pozemní stavitelství)


jiné pocty

státní medaile výstavy architektury a inženýrství v Praze (1898)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Česká vysoká škola technická v Praze (konstruktér a asistent prof. Pacolda),
projektant,
1898–1905? Česká státní průmyslová škola v Brně (profesor),
1901–1924 Česká vysoká škola technická v Brně - honorovaný docent, suplent; 1906 mimořádný profesor pozemního stavitelství; 1908 řádný prof. pozemního stavitelství; 1915–1916 a 1916–1917 rektor; 1908–1909 a 1911–1912 děkan odboru stavebního inženýrství (inženýrského stavitelství); 1920–1921 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství


odborné a zájmové organizace

Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


poznámky

V úmrtním protokolu je uvedena poznámka: „Převoz do Prahy ku zpopelnění“. Domovské právo v Brně získal dekretem Zemské školní rady v Brně z 5. 8. 1893.
osoby

František Kuthan
K. H. Kepka je autorem projektu sanatoria a vodoléčebného ústavu v Tišnově, jehož stavbu inicioval F. Kuthan


partneři

Julie Kepková (Kličková)
sňatek: 2. 8. 1899, Příbram
ulice

Úvoz
bydliště v roce 1924, zřejmě i místo úmrtí Augustinská
bydliště (dnes Jaselská) Bratří Čapků
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Sokolovna
Dukelská třída 9/49
autor projektu
Kaunicovy studentské koleje
Králova 45/643
autor projektu
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
náměstí Republiky
iniciátor projektu
I. letní cvičiště Sokola Brno I
Neugasse 11
autor nezrealizované stavby tělocvičny
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
Veveří 95/331
autor projektu pavilonu chemického inženýrství


události

13. 9. 2001
Slavnostní otevření Kounicových studentských kolejí VFU Brno
autor projektu budovy Kaunicových studentských kolejí VFU Brno
24. 5. 1925
Oslavy 25. výročí založení české techniky a oficiální předání budovy Kounicových kolejí do užívání
autor projektu budouvy Kounicových studentských kolejí
26. 6. 1922
Počátek stavby Kounicových kolejí
autor projektu
25. 6. 1911
Slavnostní otevření nové budovy české techniky
autor návrhu rektorského řetězu
5. 6. 1910
Svěcení kostela Božského Srdce Páně v Husovicích
autor plánů kostela Božského Srdce Páně v Husovicích

další události (1)...


související odkazy

Čoup, Menš, Lik, blat


Aktualizováno: 18. 01. 2024