Internetová encyklopedie dějin Brna

Marcus/Max Kohn

  Marcus/Max Kohn


  • * 1.9.1834 Kroměříž – † po 1900


  • průmyslník ve vlnařství
   otec osobnosti: Richard Kohn/Richards


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • vzdělání

   základní vzdělání získal v Kroměříži,
   v letech 1850–1851 navštěvoval přednášky z obchodní vědy, účetnictví, obchodního stylu, kupeckých počtů, zbožíznalství, národního hospodářství a kaligrafie na brněnské technice a vykonal zde úspěšně zkoušky,
   dále studoval na moravské stavovské akademii francouzštinu,
   od podzimu 1851 nastoupil jako učedník k měšťanskému tkalcovskému mistru Ludwigu Schwarzovi ve Vídni, kde v roce 1853 získal výuční list,
   ve Vídni též navštěvoval kreslířskou a tkalcovskou školu Dolnorakouského živnostenského spolku


  • zaměstnání

   od dubna 1853 do konce května 1854 pracoval v továrně na módní zboží Karla Hlawatsche ve Vídni jako desinatér a seřizovač stavů,
   v letech 1853–1854 zastával v továrně na hedvábnické zboží firmy Gebrüder Borchard v Berlíně post továrního ředitele,
   s úmyslem seznámit se s novými trendy výroby vlněného zboží odešel do Verviers (Belgie), kde po dva roky do června 1857 působil u firem Gebrüder Voss a M. Lahay et Comp.

  • odborné a zájmové organizace

   z dědictví po matce, úspor a platu vydělaného v zahraničí, též z podpory otce vytvořil finanční fond, který chtěl použít v samostatném podnikání,
   roku 1855 založil na brněnském předměstí Dolní Cejl čp. 2 (nyní Cejl čp. 6) v pronajatém domě Karla Offermanna firmu Max Kohn,
   18. srpna 1857 požádal místodržitelství o jednoduché tovární oprávnění k výrobě vlněného zboží pro Brno, které mu bylo uděleno,
   14. dubna 1858 požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy do obchodního rejstříku,
   pozemek ke stavbě brněnského podniku v Offermannově (nyní Vlhká) ulici čp. 21 částečně odkoupil roku 1869 od Karla Offermanna a v roce 1871 od Heinricha Kohna,
   do firmy vstoupil roku 1890 jako veřejný společník syn Richard Kohn, kterému byla již roku 1889 udělena prokura podniku, a firma se změnila v obchodní společnost se stejným názvem,
   již roku 1892 však Max Kohn z firmy vystoupil a ta se stala po právní stránce opět firmou jednotlivce


  • prameny, literatura


  • partneři

   Sofie Kohnová (Backová)


  • děti

   Charlotte Clotilde Kohnová
   Richard Kohn/Richards


  • rodiče

   Raphael Kohn
   Johanna Kohnová


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 01. 2016