Marcus/Max Kohn

* 1.9.1834 Kroměříž – † 18.4.1908 Abbazia, hotel Palace


průmyslník ve vlnařství
otec osobnosti: Richard Kohn/Richards


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


vzdělání

základní vzdělání získal v Kroměříži,
v letech 1850–1851 navštěvoval přednášky z obchodní vědy, účetnictví, obchodního stylu, kupeckých počtů, zbožíznalství, národního hospodářství a kaligrafie na brněnské technice a vykonal zde úspěšně zkoušky,
dále studoval na moravské stavovské akademii francouzštinu,
od podzimu 1851 nastoupil jako učedník k měšťanskému tkalcovskému mistru Ludwigu Schwarzovi ve Vídni, kde v roce 1853 získal výuční list,
ve Vídni též navštěvoval kreslířskou a tkalcovskou školu Dolnorakouského živnostenského spolku


zaměstnání

od dubna 1853 do konce května 1854 pracoval v továrně na módní zboží Karla Hlawatsche ve Vídni jako desinatér a seřizovač stavů,
v letech 1853–1854 zastával v továrně na hedvábnické zboží firmy Gebrüder Borchard v Berlíně post továrního ředitele,
s úmyslem seznámit se s novými trendy výroby vlněného zboží odešel do Verviers (Belgie), kde po dva roky do června 1857 působil u firem Gebrüder Voss a M. Lahay et Comp.


odborné a zájmové organizace

z dědictví po matce, úspor a platu vydělaného v zahraničí, též z podpory otce vytvořil finanční fond, který chtěl použít v samostatném podnikání,
roku 1855 založil na brněnském předměstí Dolní Cejl čp. 2 (nyní Cejl čp. 6) v pronajatém domě Karla Offermanna firmu Max Kohn,
18. srpna 1857 požádal místodržitelství o jednoduché tovární oprávnění k výrobě vlněného zboží pro Brno, které mu bylo uděleno,
14. dubna 1858 požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy do obchodního rejstříku,
pozemek ke stavbě brněnského podniku v Offermannově (nyní Vlhká) ulici čp. 21 částečně odkoupil roku 1869 od Karla Offermanna a v roce 1871 od Heinricha Kohna,
do firmy vstoupil roku 1890 jako veřejný společník syn Richard Kohn, kterému byla již roku 1889 udělena prokura podniku, a firma se změnila v obchodní společnost se stejným názvem,
již roku 1892 však Max Kohn z firmy vystoupil a ta se stala po právní stránce opět firmou jednotlivce


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 10, řada 1, sekce 23B (hrobka č. 5)


poznámky

převezen k pohřbení do Brna, pohřeb se konal 24. 4. 1908


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


události

17. 6. 1885
Velká stávka brněnských texilních dělníků
v jeho továrně také začala stávka


Jord


Aktualizováno: 08. 03. 2021