Edmund Elias Siebenschein

* 13.2.1867 Strážnice (okres Hodonín) – † 22.4.1932 Brno


průmyslník v mydlářství
bratr osobnosti: Leopold Siebenschein
otec osobnosti: Norbert Siebenschein


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Plotní 31


zaměstnání

spolu s bratrem Leopoldem (oba židovští obchodníci v Brně) založili roku 1895 v Brně firmu Brüder Siebenschein, která byla zapsána do obchodního rejstříku pro veřejné obchodní společnosti - předmětem podnikání byla výroba olejového mýdla v Brně, Plotní ulice č. 27/31, kde bratři zakoupili objekt svého předchůdce Melichara Kokory,
výroba měla používat jako surovinu jen čisté tuky, bylo zakázáno používat lůj a podnik se měl věnovat výhradně výrobě olejového mýdla, nikoliv lití svíček

k roku 1902 po vystoupení svého bratra Leopolda se od 1. ledna následujícího roku stal jediným majitelem,
předmět podnikání rozšířil roku 1912 o výrobu margarínu a lisovaného loje,
prokura firmy byla v době 1. světové války (1916) udělena manželce Angele

roku 1928 firma vrátila udělený živnostenský list, protože získala od firmy Massarik et Comp. ochrannou známku mýdla Lion a nechala si ji zaregistrovat a zapsat do názvu své firmy Lion, Seifen und Fettindustrie, Brüder Siebenschein, česky Lion, průmysl mydlářský a tukový, Bratři Siebescheinové,
současně do firmy vstoupil jako veřejný společník syn Norbert a firma se stala veřejnou obchodní společností,
ještě téhož roku však byla z názvu firmy první část vypuštěna a název zněl Bratři Siebenscheinové,
Elias/Edmund Siebenschein se na provozu firmy podílel až do své smrti


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 11, řada 1, sekce 27Apartneři

Angela Siebenschein (Frankl)
sňatek: 1898 ve Vídni

ulice

Plotní
bydliště a místo úmrtí


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord


Aktualizováno: 20. 01. 2019