Internetová encyklopedie dějin Brna

Edmund Elias Siebenschein

  Edmund Elias Siebenschein


  • * 13.2.1867 Strážnice (okres Hodonín) – † 22.4.1932 Brno


  • průmyslník v mydlářství
   bratr osobnosti: Leopold Siebenschein
   otec osobnosti: Norbert Siebenschein


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Plotní 31


  • zaměstnání

   spolu s bratrem Leopoldem (oba židovští obchodníci v Brně) založili roku 1895 v Brně firmu Brüder Siebenschein, která byla zapsána do obchodního rejstříku pro veřejné obchodní společnosti - předmětem podnikání byla výroba olejového mýdla v Brně, Plotní ulice č. 27/31, kde bratři zakoupili objekt svého předchůdce Melichara Kokory,
   výroba měla používat jako surovinu jen čisté tuky, bylo zakázáno používat lůj a podnik se měl věnovat výhradně výrobě olejového mýdla, nikoliv lití svíček

   k roku 1902 po vystoupení svého bratra Leopolda se od 1. ledna následujícího roku stal jediným majitelem,
   předmět podnikání rozšířil roku 1912 o výrobu margarínu a lisovaného loje,
   prokura firmy byla v době 1. světové války (1916) udělena manželce Angele

   roku 1928 firma vrátila udělený živnostenský list, protože získala od firmy Massarik et Comp. ochrannou známku mýdla Lion a nechala si ji zaregistrovat a zapsat do názvu své firmy Lion, Seifen und Fettindustrie, Brüder Siebenschein, česky Lion, průmysl mydlářský a tukový, Bratři Siebescheinové,
   současně do firmy vstoupil jako veřejný společník syn Norbert a firma se stala veřejnou obchodní společností,
   ještě téhož roku však byla z názvu firmy první část vypuštěna a název zněl Bratři Siebenscheinové,
   Elias/Edmund Siebenschein se na provozu firmy podílel až do své smrti


  • hrob

   Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 11, řada 1, sekce 27A


  • prameny, literatura


  • partneři

   Angela Siebenschein (Frankl)
   sňatek: 1898 ve Vídni


  • děti

   Julie Stössl (Siebenschein)
   Norbert Siebenschein


  • rodiče

   Nathan Siebenschein
   Lotti Siebenscheinová (Franklová)


  • sourozenci

   Leopold Siebenschein


  • ulice

   Plotní
   bydliště a místo úmrtí


  • stavby

   Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 20. 01. 2019