Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Chamrád

  Prof. Ing. arch. Vladimír Chamrád


  • * 14.1.1903 Brušperk – † 16.1.1969 Brno


  • architekt, profesor na VUT v Brně, komunistický funkcionář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Od roku 1939 zapojen do levicového odbojového hnutí.
   V době od 2. 10. 1939 do 16. 11. 1941 vězněn v Brně na Špilberku, v Breslau, Görlitz, Dietz. Po propuštění se zapojil do partyzánské skupiny "Bílek", která pracovala na Místecku.


  • bydliště

   Brno, Wurmova 16


  • vzdělání

   1913–1921 reálné gymnasium v Místku (ukončeno maturitou),
   FF UK (půlroční studium),
   1922 doplňující maturita na učitelském ústavu v Příboře
   1923-? FF MU v Brně - studium filosofie, českého a francouzského jazyka,
   1924 - půlroční stipendium na univerzitě ve Štrasburku (francouzská literatura a umění),
   1925 - půlroční stipendium na pařížské Sorbonně (výtvarné umění a architektura),
   1927–1937 FA VUT v Brně,
   1959 jmenován profesorem

  • vyznamenání a pocty

   Odznak československého partyzána (1948),
   Řád 25.února I. třídy (1948),
   Řád Polonia Restituta (zásluha o polsko-československé sblížení),
   Vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu (1965),
   Pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSSR (1965)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1922–1923 výpomocný učitel na obecné škole ve Fryčovicích a v Trojanovicích,
   1926–1927 suplující učitel na 1. a 2. reálce v Brně,
   1937–1939 architekt projektant v kanceláři arch. Kumpošta v Brně,
   1945 předseda ONV v Místku,
   1945–1948 předseda ZNV expositury v Ostravě,
   1949–1950 předseda KNV v Ostravě,
   1950–1953 ÚNV Praha, náměstek primátora,
   1953–1955 náměstek ministra, Ministerstvo místního hospodářství,
   1956–1959 ústřední ředitel Agroprojekt (od roku 1958 Státní ústav pro typizaci a vývoj zemědělských a lesnických staveb),
   1958–1959 externí učitel na VUT Brno,
   1959–1968 profesor VUT Brno,
   1959–1960 proděkan Fakulty architektury a pozemního stavitelství,
   1960–1961 proděkan sloučené Fakulty stavební

  • politická orientace

   od 1. 1. 1929 člen KSČ


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Jiřina Chamrádová (Střížová)


  • děti

   Eva Chamrádová (Chamrádová)
   Jiří Chamrád
   Marcela Chamrádová (Chamrádová)


  • ulice

   Wurmova
   dům č. 16 (bydliště)


  • související odkazy

   Budova školy v Brušperku z roku 1947 od architektů Vladimíra Chamráda a Vladimíra Meduny


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 29. 06. 2014