doc. PhDr. Vladimír Gregor, CSc.

* 10.12.1916 Olomouc – † 5.2.1986 Ostrava


muzikolog a hudební pedagog


národnost

česká


vzdělání

gymnázium a učitelský ústav v Olomouci (1933–1937),
1939 a 1945–1946 Masarykova univerzita v Brně - obor čeština, němčina, hudební věda u Jana Racka a Bohumíra Štědroně,
1946–1949 Palackého univerzita v Olomouci,
v roce 1950 získal na Masarykově univerzitě titul PhDr. (disertace: Olomoucký skladatel Ludvík z Ditrichů a jeho píseň Moravo, Moravo),
v roce 1962 byl na základě habilitace Skladatel Arnošt Förchtgott-Tovačovský jmenován docentem,
v roce 1964 dosáhl hodnosti kandidáta historických věd na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity J. E. Purkyně v Brně (kandidátská disertace: Dělnické pěvecké spolky na Ostravsku a v jiných střediscích českých zemí)


dílo

Zaměřoval se na regionální hudebněhistorickou problematiku (zvláště na regionální hudební historii Moravy a Slezska 18., 19. a 20. století, včetně studií o Janáčkových spolupracovnících z regionu) a na dějiny české hudební pedagogiky.
Je autorem odborných prací, knih, učebních textů, novinových kritik či hudebně-publicistických a popularizačních článků.
Společně s Bohumírem Štědroněm napsal a vydal svou první knížku Leoš Janáček, největší český skladatel z Moravy.


zaměstnání

1937–1939 učitelská praxe,
asistent a od roku 1954 odborný asistent na Palackého univerzitě v Olomouci (katedra hudební vědy a výchovy),
v roce 1959 přešel na tehdy založený Pedagogický institut do Ostravy jako vedoucí katedry hudební výchovy,
v roce 1974 se vzdal ze zdravotních důvodů vedení katedry a o osm let později odešel do důchoduosoby

Mal


Aktualizováno: 05. 02. 2020