Marta Herzka (Herzková)


válka a odboj 1938–1945; holocaust (snad přežila)


rodné jméno

Kohnsteinová


bydliště

Brno (poslední bydliště před transportem)


poznámky

O věznění v Terezíně víme zatím kusé informace z oznámení o úmrtí její matky; je uvedena mezi příbuznými, kteří se zde v tuto dobu nacházejí, spolu s dcerami (tedy vnučkami H. Kohnstein -Menš) Grete Strauss a Suse Herzka. Její další osudy zatím neznáme.
sourozenci

události

2. 12. 1941
Transport židovských občanů z Brna s označením "G"
v transportu měla číslo 833


Menš


Aktualizováno: 19. 01. 2019