RNDr. František Láska

* 30.11.1904 Uherský Brod (okres Uherské Hradiště) – † 29.7.1965 Brno


zoolog, hydrobiolog


bydliště

Uherský Brod, Předměstí čp. 415 (rodný dům),
Brno:
- Hutterův rybník, též Hutterovo náměstí (Hutterteich) 3
- Střední 7 (1948)


vzdělání

1924–1928 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
1929 studijní pobyt ve Strassbourgu,
1952 titul RNDr. na PřF MU


dílo

- Příspěvek k poznání moravských vodulí (Hydrachnellae, Acari) (1951)
- Ekologické a systematické poznatky o vodulích (Hydrachnellae, Acari) moravskoslezských a vsatských Beskyd (1952)
- Několik nových vodulí (Hydrachnellae, Acari) z povodí řeky Oravy na Slovensku. Vědecké výsledky exkurzí, pořádaných zoologickým ústavem přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1953)
- Studie o torentikolních vodulích Rychlebských hor (1957)
- Některé pro faunu ČSSR nové rody a druhy vodulí čeledi Axonopsidae (Hydrachnellae, Acari) z potoků Severomoravského kraje (1962)


zaměstnání

1928–1949 středoškolský profesor,
1949–1959 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - zoologický ústav,
1959–1965 výuka na středních školách


odborné a zájmové organizace

Přírodovědecký klub v Brně
osoby

František Osvald
Fr. Osvald byl svědkem sňatku Fr. Lásky Robert Tvarůžek
učitel šermu František Vágner
Fr. Vágner byl svědkem při sňatku Fr. Lásky


partneři

Blažena Lásková (Poici)
sňatek: 14. 8. 1934, Brno (kostel sv. Jakuba)


dětiulice

Hutterův rybník, též Hutterovo náměstí (Hutterteich)
bydliště Střední
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat, Kal


Aktualizováno: 06. 06. 2020