Internetová encyklopedie dějin Brna

Mathias Mundy

  Mathias Mundy


  • * kolem 1771 v Nizozemí, místo blíže neurčeno – † 20.9.1836 Zábrdovice (dnes Brno-Zábrdovice)


  • podnikatel v manufakturní výrobě jemných suken, uváděn jako c. k. privilegovaný výrobce jemných suken na Dolním Cejlu č. 8 (dnes Cejl č. 18)


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouská říše


  • zajímavé okolnosti

   Mathias Mundy byl synovcem Wilhelma (Johanna Wilhelma) sv. p. Mundyho. Přišel do Brna z Porýní někdy na počátku 90. let 18. století a pracoval u svého strýce jako barvířský mistr. Usiloval však o tovární oprávnění k samostatnému podnikání v Brně na Cejlu, ale to se mu podařilo získat až po několikeré žádosti (1796, 1797 a 1798) v roce 1800.
   Zpočátku využíval s předběžným souhlasem strýce jeho valchu v Zábrdovicích. Dostal se však také do sporu s tkalcovským cechem v Brně a poté i s nadřízenými úřady kvůli přenechání svého továrního oprávnění novým majitelům podniků, které jim sám prodal. Po zapravení pokuty v roce 1820 byl však nadále veden jako c.k. privilegovaný výrobce jemných suken.
   Manželka Anna Katherina Elisabetha (*24. 4. 1773 Brno, předměstí Křenová), s níž se oženil v roce 1796 v  Brně, byla dcerou Johanna Schwandy, správce tržní váhy a poté purkmistra předměstí Cejl. Měl s ní tři děti, z nichž nejstarší syn Mathias Wilhelm (*2. 11. 1796 Cejl) byl úředníkem zemských úřadů v Brně a oženil se v Brně s Amalií, dcerou Johanna Trosta, právníka v Brně. Obě mladší děti, dcera Katharina Franziska (*23. 10. 1797 Cejl) a syn Johann Michael (*28. 10. 1798 Cejl) zemřely ještě v dětském věku.


  • vzdělání

   barvířský mistr


  • prameny, literatura


  • osoby

   Wilhelm (Johann Wilhelm) Mundy
   strýc


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 17. 01. 2019