prof. Ing. Dr. techn. Vladimír Enenkl, DrSc.

* 20.4.1920 Dalskabát (okres Olomouc) – † 2.8.1991 Brno


profesor termomechaniky na FS VUT v Brně, prorektor, vedoucí katedry termomechaniky a jaderné energetiky tamtéž


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


nej...

Československo: zkonstruoval přístroj pro hlubokou hypotermii, díky němuž mohla být na II. klinice fakultní nemocnice u sv. Anny kolem roku 1963 provedena řada úspěšných srdečních operací jako první v republice


bydliště

Brno, Kotlářská 38


vzdělání

Československá státní reálka v Lipníku nad Bečvou (1939 maturita),
I. státní zkouška Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše v Brně (1946),
II. státní zkouška tamtéž, obor strojní inženýrství (1947),
doktorát technických věd tamtéž (1950),
1951 docent Vojenské technické akademie Brno pro obor technické termodynamiky,
1963 zastupující profesor na Fakultě strojní VUT v Brně,
1965 jmenován profesorem pro obor termomechaniky tamtéž,
1978 získal vědeckou hodnost doktora technických vied na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě


zaměstnání

1947–1948 výpomocný asistent na Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše v Brně, Ústav termiky a stavby pístových kompresorů (1948–1951 plně kvalifikovaný asistent- konstruktér)

1951–1952 odborný asistent, vedoucí katedry technické termodynamiky a hydrauliky Vojenská technická akademie Brno (1951–1958 docent, vedoucí katedry tamtéž)

1959–1965 proděkan pro záležitosti pedagogické Fakulty strojní VUT v Brně,
1959–1963 vedoucí katedry termomechaniky, kompresorů a chladícího zařízení tamtéž,
1963-1965 zastupující profesor,
1965 profesor pro obor termomechaniky,
1970–1976 prorektor VUT,
1981–1989 vedoucí katedry termomechaniky a jaderné energetiky VUT


odborné a zájmové organizace

od roku 1963 předseda odborné skupiny Československé komise pro atomovou energii - oblast palivového článku pro první československou jadernou elektrárnu


hrob

prameny, literatura

Archivní pramen

"Vladimír Enenkl"


ulice

Kotlářská
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Zuza, mát


Aktualizováno: 18. 01. 2020