Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Enenkl

  prof. Ing. Dr. techn. Vladimír Enenkl, DrSc.


  • * 20.4.1920 Dalskabát (okres Olomouc) – † 2.8.1991 Brno


  • profesor termomechaniky na FS VUT v Brně, prorektor, vedoucí katedry termomechaniky a jaderné energetiky tamtéž


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • nej...

   Československo: zkonstruoval přístroj pro hlubokou hypotermii, díky němuž mohla být na II. klinice fakultní nemocnice u sv. Anny kolem roku 1963 provedena řada úspěšných srdečních operací jako první v republice


  • bydliště

   Brno, Kotlářská 38


  • vzdělání

   Československá státní reálka v Lipníku nad Bečvou (1939 maturita),
   I. státní zkouška Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše v Brně (1946),
   II. státní zkouška tamtéž, obor strojní inženýrství (1947),
   doktorát technických věd tamtéž (1950),
   1951 docent Vojenské technické akademie Brno pro obor technické termodynamiky,
   1963 zastupující profesor na Fakultě strojní VUT v Brně,
   1965 jmenován profesorem pro obor termomechaniky tamtéž,
   1978 získal vědeckou hodnost doktora technických vied na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě


  • zaměstnání

   1947–1948 výpomocný asistent na Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše v Brně, Ústav termiky a stavby pístových kompresorů (1948–1951 plně kvalifikovaný asistent- konstruktér)

   1951–1952 odborný asistent, vedoucí katedry technické termodynamiky a hydrauliky Vojenská technická akademie Brno (1951–1958 docent, vedoucí katedry tamtéž)

   1959–1965 proděkan pro záležitosti pedagogické Fakulty strojní VUT v Brně,
   1959–1963 vedoucí katedry termomechaniky, kompresorů a chladícího zařízení tamtéž,
   1963-1965 zastupující profesor,
   1965 profesor pro obor termomechaniky,
   1970–1976 prorektor VUT,
   1981–1989 vedoucí katedry termomechaniky a jaderné energetiky VUT

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1963 předseda odborné skupiny Československé komise pro atomovou energii - oblast palivového článku pro první československou jadernou elektrárnu


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H38, hrob č. 199a


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Vladimír Enenkl"


  • ulice

   Kotlářská
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Zuza, mát


Aktualizováno: 18. 01. 2020