Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Král

  PhDr. Jaroslav Král


  • * 15.11.1921 Brno – † 3.6.2011


  • archeolog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno,
   Opava


  • vzdělání

   student gymnázia v Brně (ukončeno v roce 1941),
   od roku 1945 LF MU v Brně (studium nedokončeno),
   1948–1953 FF MU v Brně - studium prehistorie a dějin umění (1967 titul PhDr. - disertační práce o pravěkém textilu)


  • zaměstnání

   od roku 1950 archeolog v brněnské pobočce Státního archeologického ústavu,
   1956–1971 vedoucí opavské expozitury Archeologického ústavu ČSAV - 1982 odchod do penze, i nadále pracoval jako odborný pracovník v expozituře

  • odborné a zájmové organizace

   člen zakladatelská generace středověké archeologie Moravy a Slezska,
   znalec myslivosti, střelecký lektor a zkušební komisař České myslivecké jednoty,
   zkušební komisař MV ČR pro odbornou způsobilost žadatelů o zbrojní průkaz


  • poznámky

   Prehistorii a dějiny umění v Brně studoval u  profesora Emanuela Šimka, V. Richtera, A. Kutala a A. Friedla.

   Archeologické výzkumy:
   - velkomoravské pohřebiště v Rebešovicích u Rajhradu,
   - slovanský mohylník ve Vysočanech nad Vranovskou přehradou,
   - zjišťovací výzkum v cisterciáckém klášteře ve Žďáře nad Sázavou, znojemské rotundě sv. Kateřiny, Jihlavě,
   - záchranné archeologické výzkumy v Opavě a Ostravě.


  • prameny, literatura

   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Za PhDr. Jaroslavem Králem"


  • osoby

   Albert Kutal
   profesor Václav Richter
   profesor Emanuel Šimek
   profesor


  • autor


Aktualizováno: 01. 04. 2014