PhDr. Jaroslav Král

* 15.11.1921 Brno – † 3.6.2011


archeolog


národnost

česká


bydliště

Brno,
Opava


vzdělání

student gymnázia v Brně (ukončeno v roce 1941),
od roku 1945 LF MU v Brně (studium nedokončeno),
1948–1953 FF MU v Brně - studium prehistorie a dějin umění (1967 titul PhDr. - disertační práce o pravěkém textilu)


zaměstnání

od roku 1950 archeolog v brněnské pobočce Státního archeologického ústavu,
1956–1971 vedoucí opavské expozitury Archeologického ústavu ČSAV - 1982 odchod do penze, i nadále pracoval jako odborný pracovník v expozituře


odborné a zájmové organizace

člen zakladatelská generace středověké archeologie Moravy a Slezska,
znalec myslivosti, střelecký lektor a zkušební komisař České myslivecké jednoty,
zkušební komisař MV ČR pro odbornou způsobilost žadatelů o zbrojní průkaz


poznámky

Prehistorii a dějiny umění v Brně studoval u profesora Emanuela Šimka, V. Richtera, A. Kutala a A. Friedla.

Archeologické výzkumy:
- velkomoravské pohřebiště v Rebešovicích u Rajhradu,
- slovanský mohylník ve Vysočanech nad Vranovskou přehradou,
- zjišťovací výzkum v cisterciáckém klášteře ve Žďáře nad Sázavou, znojemské rotundě sv. Kateřiny, Jihlavě,
- záchranné archeologické výzkumy v Opavě a Ostravě.


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Za PhDr. Jaroslavem Králem"


osoby

Albert Kutal
profesor Václav Richter
profesor Emanuel Šimek
profesorAktualizováno: 01. 04. 2014