JUDr. Rudolf Alois Franz Ott

* 2.2.1806 Brno – † 31.12. 1880 Brno


advokát, v letech 1855–1861 a 1868–1870 starosta města Brna


šlechtický titul

von


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Advokátní praxi vykonával téměř 50 let.
Majitel velmi výnosné advokátní praxe (mj. právní zástupce saského krále, aristokratických rodin Kinsky, Mensdorff-Pouilly, Seilern, Mittrowsky, Lažansky, Podstatzky-Liechtenstein, Seilern, Haugwitz, podnikatelů Bauera, Ripky aj.).


bydliště

Brno, Rennergasse 13


vzdělání

právnická fakulta (1829 promoce, 31. ledna 1833 jmenován advokátem)


vyznamenání a pocty

bavorským králem udělen šlechtický titul (1856),
rytíř řádu Františka Josefa (1860)


zaměstnání

v letech 1851–1880 člen obecního výboru,
jako starosta (4. 6. 1855 – 23. 4. 1861 a 12. 1. 1868 – 23. 1. 1870) byl činný hlavně ve školské oblasti,
podílel se na zlepšení komunikace a kanalizace ve městě,
v přilehlých městských čtvrtích podporoval zřízení plynového osvětlení


politická orientace

člen německé liberální strany,
organizačním a politickým centrem se stal roku 1868 Německý pokrokový spolek


odborné a zájmové organizace

Moravský stavební spolek,
Střelecký spolek,
Moravsko-slezská společnost pro povznesení orby,
Moravský vlastenecký pomocný spolek,
Nadace pro invalidy,
Výbor pro občanský sirotčinec,
první prezident Moravské advokátní komory (1853–1880),
Slovanský čtenářský spolek


poznámky

aktiva v pozůstalosti v dědickém řízení činila celkem 23 500 zlatýchpojmenované ulice

- Ottgasse (Ottova) (Zábrdovice)
- Ottgasse (Ottova) (Zábrdovice)
- Ottgasse (Ottova) (Zábrdovice)

rodiče


ulice

Rennergasse
bydliště (dnes Běhounská)


osoba na objektech

R. Ott
pamětní deska: Koliště - park 0/01


události

4. 6. 1876
První (slavnostní) jízda tzv. II. koněspřežné tramvaje v Brně
starosta města Brna


Jord


Aktualizováno: 06. 09. 2021