Internetová encyklopedie dějin Brna

Friedrich/Fritz Vincenz Schmal

  Friedrich/Fritz Vincenz Schmal


  • * 13.5.1902 Brno – † po 1945?


  • podnikatel v textilním strojírenství


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Počátkem 30. let 20. století firma zaměstnávala na 30 osob a své dominující postavení si udržela i v době 1. republiky, kdy zabezpečovala svými výrobky přádelny vlny, bavlny a odpadů z česané příze.
   V době nezletilosti dědiců a synů Friedricha a Oskara vedl firmu ředitel Franz Vogel, jehož prokura byla zrušena roku 1932. Tehdy došlo k prvním náznakům úpadku firmy, jenž se projevil vlivem válečných událostí během 2. světové války. Roku 1942 byla prokura firmy opětovně udělena Franzi Vogelovi.


  • zaměstnání

   po úmrtí otce Friedricha Adolfa (1922) utvořil se svým mladším bratrem na základě společenské smlouvy z roku 1923 veřejnou obchodní společnost Friedrich Schmal, která byla o rok později zapsána do obchodního rejstříku mezi společnosti - sídlo firmy zůstalo nezměněno (Cejl č. 97),
   roku 1928 zakoupil od vdovy Jolany Classenové továrnu na mykací povlaky firmy Karl F. Gierke v Brně, Bratislavská ulice č. 4

   po osvobození Československa 1945 byla do firmy jako německého majetku zavedena národní správa,
   Friedrich Schmal s rodinou odešel téhož roku do Německa,
   výměrem Zemského národního výboru z 29. srpna 1946 byl podnik zkonfiskován a vyhláškou ministra průmyslu ze 4. září 1948 byla jeho majetková podstata začleněna do Severočeských strojíren, n. p. Praha, jejichž název byl 7. října 1948 změněn na Textilstroj, n. p. Praha


  • prameny, literatura


  • partneři

   Elena Schmalová (Oloierová)
   sňatek: 1934 v Brně


  • rodiče

   Friedrich Adolf Schmal
   Katheria Elisabeth Schmalová (Doschlová)


  • sourozenci

   Oskar Friedrich Vincenz Schmal


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 11. 01. 2019