Friedrich/Fritz Vincenz Schmal

* 13.5.1902 Brno – † po 1945?


podnikatel v textilním strojírenství


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Počátkem 30. let 20. století firma zaměstnávala na 30 osob a své dominující postavení si udržela i v době 1. republiky, kdy zabezpečovala svými výrobky přádelny vlny, bavlny a odpadů z česané příze.
V době nezletilosti dědiců a synů Friedricha a Oskara vedl firmu ředitel Franz Vogel, jehož prokura byla zrušena roku 1932. Tehdy došlo k prvním náznakům úpadku firmy, jenž se projevil vlivem válečných událostí během 2. světové války. Roku 1942 byla prokura firmy opětovně udělena Franzi Vogelovi.


zaměstnání

po úmrtí otce Friedricha Adolfa (1922) utvořil se svým mladším bratrem na základě společenské smlouvy z roku 1923 veřejnou obchodní společnost Friedrich Schmal, která byla o rok později zapsána do obchodního rejstříku mezi společnosti - sídlo firmy zůstalo nezměněno (Cejl č. 97),
roku 1928 zakoupil od vdovy Jolany Classenové továrnu na mykací povlaky firmy Karl F. Gierke v Brně, Bratislavská ulice č. 4

po osvobození Československa 1945 byla do firmy jako německého majetku zavedena národní správa,
Friedrich Schmal s rodinou odešel téhož roku do Německa,
výměrem Zemského národního výboru z 29. srpna 1946 byl podnik zkonfiskován a vyhláškou ministra průmyslu ze 4. září 1948 byla jeho majetková podstata začleněna do Severočeských strojíren, n. p. Praha, jejichž název byl 7. října 1948 změněn na Textilstroj, n. p. Prahapartneři

Elena Schmalová (Oloierová)
sňatek: 1934 v Brně
Jord


Aktualizováno: 11. 01. 2019