prof. Ing. František Čadil

* 25.10.1898 Svojetice, okres Český Brod – † 1.11.1971 Brno


řádný profesor, člen vědecké rady fakulty elektrotechnické VUT v Brně, člen národního komitétu IEC a dalších vědeckých a technických institucí


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR


bydliště

vzdělání

1904–1910 Česká obecná škola v Mukařově,
1910–1917 studium na I. české státní reálce v Praze (1917 maturita),
1918–1923 ČVUT Praha (22. 6. 1923 složil II. státní zkoušku: Obor - Elektrické pohony a dráhy, Průmyslová energetika)


vyznamenání a pocty

Nositel Řádu práce


dílo

zobrazit


zaměstnání

1923–1945 Škodovy závody v Plzni,
1945–1946 Škodovy závody n. p. Praha,
1946–1951 OKD Ostrava,
1952–1956 Báňské projekty v Ostravě,
1956–1961 VŠST v Liberci - profesor (vedoucí katedry, obor elektrické pohony),
od roku 1961 FE VUT v Brně - katedra elektrotechniky (profesor - obor elektrické pohony)


odborné a zájmové organizace

odborné spolky SIA, ESČ,
člen odborné komise Úřadu pro normalizaci,
odborný člen poradního technického sboru, Státního ústavu Báňské projekty, při ředitelství v Praze, pro otázky energetiky,
člen odborné komise pro posuzování vynálezů a zlepšovacích návrhů při MPE


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, sk. 45, hrob č. 11


poznámky

Pocházel z vesnické rodiny (otec měl malé hospodářství) ze 7 dětí (všichni chlapci) - jediný vystudoval vysokou školu.
Vojenská služba: 10. 5. 1916 – 28. 10. 1918, 12. 5. 1919 – 30. 11. 1919.
Prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor elektrotechniky (22. 7. 1957).
Studijní cesty do Francie, Německa, Lucemburska (1925–1937).
Pohřeb 11. 11. 1971 ve 14:30 - Obřadní síň Ústředního hřbitova v Brně.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"In memoriam prof. Ing. Františka Čadila"

Archivní pramen

"František Čadil"


partneři

Kateřina Čadilová (Kalousová)
sňatek: 24. 10. 1927ulice

Burianovo náměstí
červen 1961 - stěhování z Liberce do BrnaStudentský záznam


Aktualizováno: 08. 09. 2017