Internetová encyklopedie dějin Brna

František Čadil

  prof. Ing. František Čadil


  • * 25.10.1898 Svojetice, okres Český Brod – † 1.11.1971 Brno


  • řádný profesor, člen vědecké rady fakulty elektrotechnické VUT v Brně, člen národního komitétu IEC a dalších vědeckých a technických institucí


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSSR


  • bydliště

   Brno, Burianovo náměstí 13


  • vzdělání

   1904–1910 Česká obecná škola v Mukařově,
   1910–1917 studium na I. české státní reálce v Praze (1917 maturita),
   1918–1923 ČVUT Praha (22. 6. 1923 složil II. státní zkoušku: Obor - Elektrické pohony a dráhy, Průmyslová energetika)

  • vyznamenání a pocty

   Nositel Řádu práce


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1923–1945 Škodovy závody v Plzni,
   1945–1946 Škodovy závody n. p. Praha,
   1946–1951 OKD Ostrava,
   1952–1956 Báňské projekty v Ostravě,
   1956–1961 VŠST v Liberci - profesor (vedoucí katedry, obor elektrické pohony),
   od roku 1961 FE VUT v Brně - katedra elektrotechniky (profesor - obor elektrické pohony)

  • odborné a zájmové organizace

   odborné spolky SIA, ESČ,
   člen odborné komise Úřadu pro normalizaci,
   odborný člen poradního technického sboru, Státního ústavu Báňské projekty, při ředitelství v Praze, pro otázky energetiky,
   člen odborné komise pro posuzování vynálezů a zlepšovacích návrhů při MPE


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, sk. 45, hrob č. 11


  • poznámky

   Pocházel z vesnické rodiny (otec měl malé hospodářství) ze 7 dětí (všichni chlapci) - jediný vystudoval vysokou školu.
   Vojenská služba: 10. 5. 1916 – 28. 10. 1918, 12. 5. 1919 – 30. 11. 1919.
   Prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor elektrotechniky (22. 7. 1957).
   Studijní cesty do Francie, Německa, Lucemburska (1925–1937).
   Pohřeb 11. 11. 1971 ve 14:30 - Obřadní síň Ústředního hřbitova v Brně.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "In memoriam prof. Ing. Františka Čadila"
   Archivní pramen
   "František Čadil"


  • partneři

   Kateřina Čadilová (Kalousová)
   sňatek: 24. 10. 1927


  • děti

   Ivo Čadil
   Eva Čadilová


  • ulice

   Burianovo náměstí
   červen 1961 - stěhování z Liberce do Brna


  • související odkazy

   Ústav elektroenergetiky - Historie ústavu


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 08. 09. 2017