Internetová encyklopedie dějin Brna

Theodor Raimund Löw

  Theodor Raimund Löw


  • * 14.8.1852 Brno – † 26.5.1924 Brno


  • podnikatel ve vlnařství a tovární výrobě rukavic


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zaměstnání

   roku 1877 vstoupil jako prokurista do rodinné firmy (Adolf Löw und Sohn),
   po úmrtí otce (1883) se stal spolu se svým bratrem Karl Antonem Löw, spolumajitelem a veřejným společníkem firmy, ale roku 1888 z ní vystoupil

   téhož roku (1. listopadu) vstoupil jako veřejný společník do obchodní společnosti J. Kristen et Comp., založené (květen 1888) brněnskými podnikateli Josefem Kristenem, jirchářem, a Louisem Uckem, výrobcem rukavic,
   firma byla zapsána do obchodního rejstříku pro společnosti u Zemského soudu v Brně - předmětem podnikání byla tovární výroba rukavic s vlastní jirchárnou a barvírnou v Brně, sídlo firmy bylo v Rybářské ulici č. 19,
   Theodor Raimund Löw firmu převzal do svého vlastnictví a nechal ji zapsat do obchodního rejstříku pro jednotlivce pod stejným názvem, který byl roku 1889 změněn a zapsán jako Erste mähr. schles. Handschuhfabrik J. Kristen et Comp. (firma si zřídila roku 1890 pobočku v Berlíně),
   roku 1894 byla prokura udělena manželce Anně Löw,
   po překonání finančních problémů a odvolání konkurzu firma oznámila v září 1899 obecní městské radě obnovení činnosti,
   roku 1902 majitel požádal o zápis změny názvu firmy na Erste mähr. schles. Handschuhfabrik Theodor Löw,
   po jeho úmrtí, vdova a spoludědička Anna Löw složila živnost a požádala roku 1925 o výmaz firmy z obchodního rejstříku

  • odborné a zájmové organizace

   v letech 1883 až 1898 člen správní rady K. k. priv. Wolwaren-Industrie Gesellschaft v Brně


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Thomas Kristen
   veřejný společník obchodní společnosti J. Kristen et Comp.


  • partneři

   Anna Löw (Seidlová)
   sňatek: 1879 v Trautmansdorfu (Rakousko)


  • děti

   Marie Magdalena Schuldes (Löw)
   Theodor Adolf Löw


  • rodiče

   Adolf Anton/Aron Löw
   Franziska Löwová (Schön)


  • sourozenci

   Franziska Agnes Hirschová (Löwová)
   Karl Anton Löw
   Adolf Anton Löw
   Anton Adolf Löw
   Ferdinand Anton Löw

   další sourozenci (1)...


  • ulice

   Rybářská
   Rybářská č. 19 - sídlo firmy Erste mähr. schles. Handschuhfabrik J. Kristen und Comp. (v letech 1888–1902) a Erste mähr. schles. Handschuhfabrik Theodor Löw (v letech 1902–1925)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 19. 12. 2018