Theodor Raimund Löw

* 14.8.1852 Brno – † 26.5.1924 Brno


podnikatel ve vlnařství a tovární výrobě rukavic


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

roku 1877 vstoupil jako prokurista do rodinné firmy (Adolf Löw und Sohn),
po úmrtí otce (1883) se stal spolu se svým bratrem Karl Antonem Löw, spolumajitelem a veřejným společníkem firmy, ale roku 1888 z ní vystoupil

téhož roku (1. listopadu) vstoupil jako veřejný společník do obchodní společnosti J. Kristen et Comp., založené (květen 1888) brněnskými podnikateli Josefem Kristenem, jirchářem, a Louisem Uckem, výrobcem rukavic,
firma byla zapsána do obchodního rejstříku pro společnosti u Zemského soudu v Brně - předmětem podnikání byla tovární výroba rukavic s vlastní jirchárnou a barvírnou v Brně, sídlo firmy bylo v Rybářské ulici č. 19,
Theodor Raimund Löw firmu převzal do svého vlastnictví a nechal ji zapsat do obchodního rejstříku pro jednotlivce pod stejným názvem, který byl roku 1889 změněn a zapsán jako Erste mähr. schles. Handschuhfabrik J. Kristen et Comp. (firma si zřídila roku 1890 pobočku v Berlíně),
roku 1894 byla prokura udělena manželce Anně Löw,
po překonání finančních problémů a odvolání konkurzu firma oznámila v září 1899 obecní městské radě obnovení činnosti,
roku 1902 majitel požádal o zápis změny názvu firmy na Erste mähr. schles. Handschuhfabrik Theodor Löw,
po jeho úmrtí, vdova a spoludědička Anna Löw složila živnost a požádala roku 1925 o výmaz firmy z obchodního rejstříku


odborné a zájmové organizace

v letech 1883 až 1898 člen správní rady K. k. priv. Wolwaren-Industrie Gesellschaft v Brněosoby

Josef Thomas Kristen
veřejný společník obchodní společnosti J. Kristen et Comp.


partneři

Anna Löw (Seidlová)
sňatek: 1879 v Trautmansdorfu (Rakousko)

ulice

Rybářská
Rybářská č. 19 - sídlo firmy Erste mähr. schles. Handschuhfabrik J. Kristen und Comp. (v letech 1888–1902) a Erste mähr. schles. Handschuhfabrik Theodor Löw (v letech 1902–1925)


Jord


Aktualizováno: 19. 12. 2018