prof. PhDr. Jan Sobotka

* 2.9.1862 Řepníky (okres Chrudim) – † 10.5.1931 Praha


profesor deskriptivní geometrie na brněnské české technice a na pražské univerzitě


zajímavé okolnosti

jeden z prvních čtyř profesorů brněnské české techniky


studia

německá reálka v Praze na Kampě,
Česká vysoká škola technická v Praze,
1881–1886 Univerzita Karlova v Praze,
Polytechnika v Curychu (1891),
Univerzita ve Vratislavi (1893)


dílo

- práce z rovnoběžné axonometrie (tzv. Sobotkovy konstrukce)
- Deskriptivní geometrie promítání paralelního (1906)
- Diferenciální geometrie (1909)
- O geometrických příbuznostech (1916)


profese a postavení

Česká vysoká škola technická v Praze (1886–1891 asistent, 1892–1893 supl. profesor deskriptivní geometrie),
1894–1896 reálka ve Vídni - učitel,
Vysoká škola technická ve Vídni - asistent (od roku 1897 mimořádný profesor deskriptivní geometrie),
1899–1904 Česká vysoká škola technická v Brně (řádný profesor deskriptivní geometrie),
1899–1900 a 1900–1901 děkan odboru stavebního inženýrství,
Univerzita Karlova v Praze - profesor matematiky (od roku 1904 na Filozofické fakultě, v letech 1920–1931 na Přírodovědecké fakultě)


organizace

Královská česká společnost nauk,
Česká akademie věd,
Jihoslovanská akademie věd v Záhřebu,
Jednota českých matematiků a fyziků
Čoup


Aktualizováno: 06. 12. 2019