prof. Ing. arch. Jaroslav Syřiště

* 12.5.1878 Litovice (okres Praha-západ) – † 20.9.1951 Brno


architekt, profesor brněnské české techniky a rektor této školy v letech 1939–1940 a 1945–1946


bydliště

Brno:
- Dlouhá (Lange Gasse), dnes Staňkova 7
- Březinova 39 (1948)


vzdělání

1889–1896 česká reálka v Praze v Ječné ulici,
Česká vysoká škola technická v Praze, odbor pozemního stavitelství (absolvoval v roce 1906)


dílo

Projektoval např. tyto stavby:
- Nemocenská pokladna soukromých úředníků v Brně (dům na rohu Kounicovy a Zahradníkovy ulice)
- rodinný dům v Brně-Žabovřeskách v Bráfově ulici č. 107
- české státní reálné gymnázium na Starém Brně (dnes budova PdFMU).


zaměstnání

1904–1907 Česká vysoká škola technická v Praze - asistent

od roku 1903 C. k. česká státní průmyslová škola v Brně - učitel, 1910 profesor, v letech 1921–1926 ředitel

1926–1948 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor pozemního stavitelství (v letech 1939–1940 a 1945–1946 rektor, v letech 1927–1928 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřického inženýrství, v letech 1929–1930, 1930–1931, 1937–1938 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství)
osoby

partneři

Marie Syřišťová
sňatek: 9. 7. 1907, manželství rozloučeno v roce 1920
(první manželka )
Helena Syřišťová
sňatek: 23. 1. 1922, Brno (městská rada)
(druhá manželka)ulice

Dlouhá (Lange Gasse)
bydliště doložené v roce 1922 (dnes Staňkova) Březinova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Kolonie rodinných domů "Nový dům"
Bráfova, Drnovická, Petřvaldská, Šmejkalova
jeden z architektů, kteří se podíleli na projektech jednotlivých domů


události

1. 9. 1929
Slavnostní otevření novostavby reálného gymnázia na Starém Brně
vypracoval plány stavby


Čoup, Menš


Aktualizováno: 03. 05. 2023