Julius Kuhn

* 25.5.1869 Brno – † 13.1.1935 Brno


podnikatel ve vlnařství


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

jako tkadlec ve mzdě a apretér požádal roku 1901 Zemský soud v Brně o zapsání firmy Julius Kuhn v Brně, Karlovo koliště č. 21 (nyní část Koliště) (založenou v listopadu 1898) do obchodního rejstříku pro jednotlivce,
roku 1902 ohlásil vzdání se živnosti tkalcovství a ponechání si nadále pouze apretury tkanin (tedy konečné úpravy výrobku),
roku 1915 udělil prokuru podniku své manželce Margharetě,
o rok později (1916) úřadům oznámil zpětné převzetí své tkalcovny, kterou chtěl nadále provozovat vedle apretérství (od firmy Weiss et Hanak),
roku 1923 vrátil živnostenské oprávnění a požádal o výmaz své firmy z obchodního rejstříku


odborné a zájmové organizace

od roku 1922 byl akcionářem První brněnské továrny na výrobu hracích karet, a.s. Brnopartneři

Margaretha Kuhnová (Kellnerová)
sňatek: 1902 v Rosicích

ulice

Koliště
Karlovo koliště č. 21 (nyní část Koliště) - sídlo firmy Julius Kuhn v letech 1901–1923


Jord


Aktualizováno: 20. 01. 2019