prof. PhDr. Karel Vandas

* 21.10.1861 Tuhaň – † 15.9.1923 Skopje (Makedonie)


botanik; profesor brněnské české techniky a její rektor v akademickém roce 1911–1912


zajímavé okolnosti

Podnikal četné studijní cesty do zahraničí, zejména na Balkán. Zemřel při studijním pobytu ve Skopji a zde byl také pohřben.


příčina úmrtí

tropická malárie


bydliště

Tuhan čp. 34 (rodný dům),
Brno, Sturmgasse 3


vzdělání

1. reálka a vyšší gymnázium v Praze (1880 maturita),
1880–1883 FF UK v Praze - přírodopis pro vyšší gymnázia, matematika a fyzika pro nižší gymnázia (1888 doktorát filozofie)


dílo

Reliquae Formánekianae (revize Formánkova velkého herbáře)


zaměstnání

1883–1887 Královské zemské muzeum v Praze - asistent botaniky,
od roku 1895 C. k. vyšší gymnázium v Praze - profesor,
1900–1923 Česká vysoká škola technická v Brně - suplent, od roku 1902 mimořádný a od roku 1906 řádný profesor encyklopedie polního a lesního hospodářství,
v letech 1905–1906 děkan odboru stavebního inženýrství,
v letech 1909–1910 a 1921–1922 děkan odboru kulturního inženýrství,
v akademickém roce 1911/1912 rektor univerzity,
v letech 1913–1914 děkan odboru chemického inženýrství


odborné a zájmové organizace

spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně (od roku 1912 ve výboru spolku),
dopisující člen muzejní společnosti a místopředseda komise pro přírodovědný výzkum Moravy,
Přírodovědecký klub v Brně (první předseda),
Académie internationale de Geographie botanique v Le Mans
osoby

Eduard Formánek
K. Vandas badatelsky zpracoval sběry rostlin E. Formánka


ulice

Sturmgasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Jana Uhra)


události

12. 6. 1905
Ustavující schůze Přírodovědeckého klubu v Brně
předseda Přírodovědeckého klubu v Brně


Čoup


Aktualizováno: 15. 11. 2022