prof. Dr. Ferdinand Schnitzler

* 22.8.1857 Rýmařov (okres Bruntál) – † 11.7.1933 Brno


učitel, vysokoškolský profesor na Německé technice v Brně; poslední německý starosta v letech 1916–1918, vládní rada; odborník v oblasti pojištění a sociálního pojištění


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

dne 6. 11. 1918 byla správa města Brna slavnostně předána do rukou vládního komisaře pro správu města Petra Kerndlmayera


bydliště

čestný občan

města Brna 1913


vzdělání

reálka (Bruntál),
1877–1881 Vysoká škola technická v Brně


vyznamenání a pocty

rytíř řádu Železné koruny 3. třídy (1916)


jiné pocty

Čestný občan Vojnovic (Kriegsdorf)


zaměstnání

Německá vysoká škola technická v Brně - asistent stolice matematiky (1881–1883), honorovaný docent pojišťovací matematiky (1906–1932), mimořádný profesor (1913–1930),
v roce 1882 vykonal zkoušky učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky,
od roku 1883 učitel na státní průmyslové škole v Brně,
od roku 1891 působil v Úrazové dělnické pojišťovně pro Moravu a Slezsko (1891 zástupce ředitele, v letech 1911–1916 ředitel),
10. 4. 1916 – 5. 11. 1918 starosta města Brna


odborné a zájmové organizace

člen správní rady Ústavu životního pojištění Markrabství moravského,
člen Moravské průmyslové jednoty a v letech 1904–1906 jejím prezidentem,
v letech 1899–1918 člen obecního výboru


hrob

rodinný hrob v Kočově (Mähr. Kotzendorf)


poznámky

poslední rozloučení se konalo 13. 7. 1933 ve farním kostele sv. Jakuba v Brně, poté byl zemřelý převezen k pohřbení do rodinného hrobu do Kočova (Mähr. Kotzendorf)
osoby

Heinrich Josef Richard Storek
F. Schnitzler byl svědkem při druhém sňatku H. Storkaulice

Schmerlingstrasse (Schmerlingova)
bydliště (dnes třída Kpt. Jaroše)


události

18. 9. 2012
Výstava Brněnští starostové 1850-1918
starosta v letech 1916–1918
11. 5. 2005
Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností 6. 11. 1918
Převzetí správy města Brna z německých do českých rukou
poslední brněnský německý starosta
14. 10. 1899
Oslavy k 50. výročí založení C. k. německé vysoké školy technické v Brně
člen přípravného výboru
18. 4. 1826
Založení Moravsko-slezské vzájemné pojišťovny v Brně
místoprezident Moravsko-slezské vzájemné pojišťovny v Brně


Jord


Aktualizováno: 21. 12. 2018