P. Vladimír Richter, SJ

* 14.7.1925 Chrlice u Brna – † 24.2.2013 Hochrum (Rakousko)


jezuitský kněz a univerzitní profesor
bratr osobnosti: P. Stanislav Richter, SJ


zajímavé okolnosti

P. Richter vychoval a po celá desetiletí pozitivně ovlivňoval mnoho studentů filozofie a teologie, ve svém nenapodobitelném vystupování a ve všech svých projevech nikdy nezapřel svůj brněnský původ


vzdělání

1945–1949 PřF MU v Brně – matematika a fyzika,
jeho úmysl následovat příkladu svého staršího bratra Stanislava a vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova byl zmařen zrušením všech řeholí v Československé republice 13. dubna 1950, v září téhož roku se mu podařilo spolu se dvěma studenty teologie uprchnout do Rakouska, kde byl ve věku 25 let přijat do jezuitského noviciátu v St. Andrä in Lavanttal,
po studiích v Pullachu a v Innsbrucku byl v roce 1955 v Římě vysvěcen na kněze byzantského obřadu,
v roce 1957 se na vlastní žádost odebral do Kielu na speciální studia k profesoru Paulu Lorenzenovi,
roku 1964 dokončil habilitační práci z filozofie jazyka a konstruktivní logiky na Katolické teologické fakultě univerzity v Innsbrucku


zaměstnání

od roku 1958 výuka v Innsbrucku (nejprve jako lektor, později jako docent moderní logiky)

roku 1978 se stal řádným profesorem křesťanské filozofie na Katolické teologické fakultě univerzity v Innsbrucku, na Institutu pro křesťanskou filozofii tam inicioval vznik „Oddělení pro průzkum pramenů k dějinám filozofie a teologie ve středověku“, které v úzké spolupráci s Bavorskou akademií věd připravovalo kritické edice středověkých textů, sám profesor Richter připravil ke kritickému vydání několik děl Viléma Ockhama a Jana Dunse Scota

1983–1985 děkan teologické fakulty a od roku 1990 do roku 1992 ředitelem Institutu pro křesťanskou filozofii,
přednášky rovněž na Gregoriáně v Římě a na Berchmanskolleg v Pullachu u Mnichova

1969–1970 rektor koleje Canisianum v Innsbrucku, kde se setkávali ukrajinští studenti byzantského obřadu z celého světa


hrob

krypta jezuitského kostela v Innsbrucku


poznámky

V květnu 2012 přesídlil do Domova seniorů sester sv. Kříže v Hochrumu. V prosinci 2012 si při pádu zlomil krček v kyčli. Přes všechnu poskytovanou láskyplnou péči se z následující operace už nikdy nezotavil. V neděli 24. února tam v přítomnosti svých spolubratrů pokojně zesnul.
Poslední rozloučení se konalo 1. března 2013 při mši svaté v jezuitském kostele v Innsbrucku.


prameny, literatura

sourozenci

Ma


Aktualizováno: 16. 11. 2016