Ludwig Luniaczek


vrchní zemský rada; komunální politik; druhý náměstek starosty Samosprávného města Brna


bydliště

zaměstnání

úředník


odborné a zájmové organizace

člen městské rady,
člen městské zdravotní rady (za městské zastupitelstvo)


prameny, literatura

ulice

Dlouhá (Lange Gasse)
bydliště (dnes Staňkova)


události

26. 10. 1924
Odhalení pomníku Augustu Wieserovi
účastník
11. 9. 1923
Soudní jednání ve věci automobilového neštěstí u Holubic
náměstek starosty (jeden ze zraněných)


Menš


Aktualizováno: 01. 06. 2014