Jan Galla

* 27.4.1875 Brno – † 1922


otec osobnosti: Antonín Galla (Komárek)


bydliště

Brno, Spinnergasse 5 (doloženo v roce 1900, dnes Přadlácká),
Jehnice čp. 5 (doloženo v roce 1899), později čp. 40


zaměstnání

dělník v Šebrlově pivovaru v Brně,
pivovarský dělník v Jehnicích


odborné a zájmové organizace

SDH v Jehnicích,
dělnické spolky


poznámky

Ke svému prvorozenému dítěti Antonínovi neměl příliš vřelý vztah, snad to bylo způsobeno skutečností, že se chlapec narodil svobodné matce po jeho odchodu na vojenskou službu do Mostaru v Hercegovině.
Po návratu se v roce 1899 oženil, ale teprve 20. 7. 1913 požádal Jan Galla o zapsání svého jména jako otce. Syn Antonín však nadále užíval příjmení Komárek, změnu příjmení na Galla povolila zemská správa politická na Moravě výnosem z 21. 3. 1924.
Jan Galla byl synem Antonie Gallové, nádenice v Jehnicích.
partneři

Viktrorie Gallová (Komárková)
sňatek: 29. 10. 1899, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)Menš


Aktualizováno: 14. 04. 2016