Otto Pešl

* 9.7.1921 Telnice (okres Brno-venkov) – † 9.5.1945 Běleč


válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; partyzáni


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

partyzán III. československé úderné roty


zaměstnání

student


hrob

hřbitov v Doubravníku


poznámky

V roce 1993 uveřejnilo Národní osvobození polemický článek, jehož autor jako malý chlapec ztratil otce při přestřelce partyzánů v Bělči. Jejich dům německá jednotka 9. 5. 1945 vypálila a rozbořila.
Publikace "Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese Brno-venkov podrobněji celou událost v Bělči v roce 1945 popisuje a kriticky hodnotí závěry článku v Národním osvobození: „Tragická událost v Bělči vyvolala na Tišnovsku znovu mimořádný ohlas po zveřejnění článku pana Josefa Čecha z Rozdrojovic v Národním osvobození č. 13 ze dne 29. 6. 1993 pod názvem Bylo to hrdinství? Pan Josef Čech je synem zastřeleného p. Jana Čecha a do 9. května 1945 žil v domě, který byl německou jednotkou v ten den zcela vypálen a rozbořen.
Ztráta otce i domova čtyřapůlletého chlapce zajisté psychicky ovlivnila, avšak jeho svědectví o tom, co se tehdy vlastně v Bělči odehrálo, je pochybené a nemá žádnou dokumentační hodnotu. Účelem článku bylo znevážit památku padlých partyzánů a dát podnět k odstranění jejich jmen z pomníku padlých. Můžeme autora protipartyzánského výpadu ujistit, že Krykorka s Pešlem jednali nejenom v souladu s partyzánskou přísahou a zásadami partyzánského boje, nýbrž i podle svého nejlepšího svědomí a sounáležitosti s přepadenými. Nemohli si počínat jinak.“ (In: Památník, s. 72)
osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Husova 10/01


Menš


Aktualizováno: 06. 05. 2020