Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Pavlíček

  Prof. Ing. Zdeněk Pavlíček, DrSc.


  • * 16.3.1914 Hodíškov


  • profesor VUT v Brně pro obor Přenos a rozvod elektrické energie, ředitel Ústavu speciální elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické v Brně


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Znalost několika světových jazyků: francouzský, ruský, anglický, německý.
   V letech 1940–1945 byl vězněn.


  • bydliště

   Brno, Klusáčkova 1


  • vzdělání

   Státní vyšší reálka v Novém Městě na Moravě (1932 maturita),
   Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně - obor strojního inženýrství a elektroinženýrství, oddělení elektrotechnické, směr silnoproudý (II. státní zkouška 15. 6. 1937),
   1968 zisk titulu doktor technických věd na ČVUT v Praze


  • zaměstnání

   1934 Východočeská elektrárna a. s. Hradec Králové - montér,
   1935 Škodovy závody Plzeň - montér,
   1936–1937 praktikant ve firmách: Union d' Electricité, Radiomotor Nedvědice, Laboratoire Centrale d' Electricité,
   1939 ČKD Praha Karlín - technický úředník,
   1939–1940 Siemens - Schubert W.A.G. Norimberk - technický úředník,
   1945–1951 Brněnské energetické rozvodné závody Brno - podnikový ředitel,
   1951–1956 Ministerstvo paliv a energetiky Praha - vedoucí odboru,
   1957–1960 Výzkumný ústav energetický Praha - náměstek ředitele,
   1962 jmenován profesorem pro obor Přenos a rozvod elektrické energie,
   1963–1979 Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, z toho v letech 1968–1979 ředitel Ústavu speciální elektroenergetiky tamtéž

  • odborné a zájmové organizace

   člen vědecké rady Výzkumného ústavu energetického,
   předseda různých pracovních komisí Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj čs. energetiky, výrobu energetických zařízení a mezinárodních komisí pro propojení elektrizačních soustav zemí RVHP a Rakouska,
   náměstek vědecké rady ministra paliv a energetiky,
   člen energetické komise ČSAV


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Zdeněk Pavlíček"


  • partneři

   Františka Pavlíčková (Německá )


  • děti

   Vladimír Pavlíček


  • ulice

   Klusáčkova
   bydliště


  • autor

   Zuza


Aktualizováno: 20. 06. 2014