Internetová encyklopedie dějin Brna

Herbert Richard Karl Storek

  Ing. Herbert Richard Karl Storek


  • * 2.6.1899 Brno – † 17.2.1990 Mnichov (Německo)


  • průmyslník ve slévárenství, vynálezce
   dítě osobnosti: Heinrich Josef Richard Storek
   bratr osobností: Edwin Ignaz Josef, Gerhard Josef Heinrich a Heinrich Emil Karl Storkovi


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Německo


  • zajímavé okolnosti

   Po odchodu z ČSR roku 1945 se stal v Německu význačným odborníkem a poradcem na stavbu turbín. Získal 11 patentů na své vynálezy.


  • vzdělání

   v letech 1919–1921 vystudoval strojní inženýrství na Německé technické vysoké škole v Brně

  • jiné pocty

   vyznamenán několika medailemi, mimo jiné Ritter v. Gerstner-Medaile sudetoněmecké Akademie věd a umění


  • zaměstnání

   veřejný společník rodinné firmy Ignaz Storek,
   od roku 1926 převzal oddělení pro stavbu turbín se zaměřením na Kaplanovy turbíny (na území ČSR musely tyto výrobky soutěžit s tzv. Francisovými turbínami),
   firma vyráběla také pro export do zahraničí a patřila ve svém oboru k evropské špičce

   po roce 1945 založil v Mnichově firmu Storek Wasserturbinen, Stahlwasserbau,
   ve spolupráci se zdejší firmou Kraus-Maffei se podařilo zdárně uplatnit na trzích v Německu, Rakousku, Francii a Turecku na 70 kusů Kaplanových turbín


  • prameny, literatura


  • partneři

   Hermine Martha Storek (Felzman)
   sňatek: 1923 v Moravské Třebové
   (první manželka)
   Gertruda Storek (Kliwar)
   sňatek: 1937 v Brně
   (druhá manželka)


  • děti

   Edwin Storek
   Johanna Storek-Petzold


  • rodiče

   Bertha Storek (Mülschitzky)
   Heinrich Josef Richard Storek


  • sourozenci

   Edwin Ignaz Josef Storek
   Gerhard Josef Heinrich Storek
   Heinrich Emil Karl Storek


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 11. 12. 2018