prof. JUDr. František Weyr, dr. h. c.

* 25.4.1879 Vídeň – † 29.6.1951 Brno


právník a právní filozof, profesor brněnské české techniky, profesor Právnické fakulty MU v Brně a první děkan této fakulty, rektor Masarykovy univerzity v Brně v letech 1923–1924, poslanec Národního shromáždění v letech 1918–1920, zakladatel normativní školy právní


zajímavé okolnosti

Jako člen ústavního výboru se podílel na tvorbě nové ústavy po roce 1918. Zakladatel tzv. normativní teorie právní. Člen brněnského městského zastupitelstva a městské rady.


bydliště

Brno:
- Špilberská (nyní Pellicova) 41 (1920–1922)
- Šeříková 20 (nyní Heinrichova) (1922–1924)
- Helceletova 5 (1924–1951), totožný dům s Heinrichova (Šeříková) 20


vzdělání

gymnázium ve Vídni a v Praze (1899 maturita),
1899–1903 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (21. 4. 1947)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1903–1905 Dolnorakouské místodržitelství - konceptní praktikant

od roku 1905 C. k. centrální statistická komise ve Vídni - konceptní praktikant

od roku 1909 Univerzita Karlova v Praze - soukromý docent správního práva rakouského a vědy správní

1912 místotajemník zemské statistické kanceláře Království českého

1912–1919 Česká vysoká škola technická v Brně - profesor věd právních
(1912 mimořádný a 1919 řádný profesor),
1914–1915 děkan odboru kulturního inženýrství

1919–1949 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
v letech 1919–1920 děkan, v letech 1923–1924 rektor MU

Státní ústav statistický (v letech 1920–1929 předseda)


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Česká akademie věd a umění


pojmenováno

Weyrův den právní teorie (od roku 2015 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity)


poznámky

Jeho pohřeb se konal 4. 7. 1951 v krematoriu města Brna. Podle závěti jeho manželky Heleny Weyrové, rozené Markesové, z 1. 7. 1963 měla být dvojurna s jeho a jejím popelem uložena do dvou měsíců od její smrti do hrobky jejích rodičů v Praze na Olšanech, hřbitov č. 5, oddělení 8, číslo hrobky 192.
Paní Helena Weyrová zemřela 18. 3. 1964 v Brně, snad bylo její přání vyplněno (Archiv Masarykovy univerzity, B 63 František Weyr, k. 14).prameny, literatura

zobrazit


osoby

Vladislav David
student Vladimír Kubeš
student František Kudláček
Fr. Weyr byl jedním ze svědků sňatku Fr. Kudláčka Vladimír Vybral
student
ulice

Pellicova
bydliště v letech 1920–1922 Šeříková
bydliště v letech 1922–1924 (dnes Heinrichova) Helceletova
bydliště v letech 1924–1951


události

21. 4. 1947
Slavnostní promoce Karla Engliše a Františka Weyra
jeden z oceněných profesorů
10. 9. 1929
Ustavující valná hromada Středoevropského ústavu ku podpoře hospodářského a kulturního sblížení v Brně
předseda Středoevropského ústavu v Brně
9. 6. 1928
Slavnostní položení základního kamene k budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 11. 6. 1927
První slavnostní promoce na Masarykově univerzitě
promotor MU
22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
rektor Masarykovy univerzity

další události (1)...


související odkazy

Čoup


Aktualizováno: 12. 10. 2022