prof. PhDr. Jaroslav Bauer, CSc.

* 5.4.1924 Rovečné (okres Žďár nad Sázavou) – † 4.1.1969 Brno


jazykovědec, bohemista a rusista, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

jeho koníčkem byla turistika a cestování


bydliště

Rovečné,
Brněnské Ivanovice, Kudrnova 44 (1932–1953),
Brno


vzdělání

1932–1935 gymnázium v Brněnských Ivanovicích,
1935–1943 I. reálné gymnázium v Brně,
1945–1949 FF MU v Brně - obory čeština a ruština (1949 titul PhDr., 1955 titul CSc., 1958 docent srovnávací slovanské jazykovědy, 1965 profesor slovanské jazykovědy)


jiné pocty

Řád Cyrila a Metoděje I. stupně (bulharský řád), 1963


dílo

zobrazit


zaměstnání

1949–1969 FF MU - katedra českého jazyka,
Slovanský ústav ČSAV,
Československo-sovětský institut,
Ústav pro jazyk český ČSAV


odborné a zájmové organizace

Sokol,
Jazykovědné sdružení,
Mezinárodní komitét slavistů (jako sekretáře gramatické komise ho přivedl Bohuslav Havránek)poznámky

Jeho životním cílem bylo napsat komplexní historicko-srovnávací skladbu slovanských jazyků. Pro krátkost života nestihl tento úkol splnit, ale jeho dílčí monografie znamenají samy o sobě hluboké poznatky, o něž se opírá světová slavistika dosud.
Jako vědec a organizátor přispěl k mezinárodně uznávanému pojmu "brněnská syntaktická škola".

Osobní fond Jaroslava Bauera je uložen v Archivu Masarykovy univerzity.
osoby

Bohuslav Havránek
přivedl ho do Mezinárodního komitétu slavistů Václav Machek
V. Machek navštěvoval jeho přednášky Roman Mrázek
spolupráce při publikování


partneři


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub, Kal


Aktualizováno: 23. 10. 2023