Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Klanica

  doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc.


  • * 28.11.1938 Troubsko u Brna – † 29.7.2014 Brno


  • archeolog, historik, pedagog a politik


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   studium na gymnáziu v Mikulově,
   1955–1960 FF MU v Brně - archeologie a historie (1967 titul PhDr., 1972 CSc.,1986 docent v oboru slovanské archeologie, 1987 vědecká hodnost doktora historických věd DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy (2014, udělena prezidentem republiky Milošem Zemanem in memoriam)

  • jiné pocty

   Cena Jihomoravského kraje (2009)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1960–2008 Archeologický ústav ČSAV/AV ČR v Brně:
   - v letech 1963–1974 zástupce vedoucího výzkumu v Mikulčicích
   - v letech 1975–1990 vedoucí slovanského oddělení a výzkumu v Mikulčicích
   - od roku 1990 vědecký pracovník

   1992–1993 poslanec Federálního shromáždění,
   1996–2002 poslanec Parlamentu České republiky za KSČM,
   pedagogicky působil na Filozofické fakultě Masarykově univerzitě v Brně


  • poznámky

   Je také autorem stále expozice "Velkomoravské Mikulčice" v Národním kulturním památníku v Mikulčicích v letech 1970 až 1985 a celé řady výstav.

   Zapsal se nesmazatelně do dějin bádání o slovanském osídlení českých zemí i středoevropského regionu. Byl jednou z velkých postav slovanské archeologie 2. poloviny 20. století. Vynikal nebývalou znalostí archeologických reálií východoevropských a asijských etnik a díky těmto vědomostem udivoval publikum širokou komparací materiální kultury domácích raně středověkých Slovanů.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor


Aktualizováno: 11. 09. 2015