doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc.

* 28.11.1938 Troubsko u Brna – † 29.7.2014 Brno


archeolog, historik, pedagog a politik


národnost

česká


vzdělání

studium na gymnáziu v Mikulově,
1955–1960 FF MU v Brně - archeologie a historie (1967 titul PhDr., 1972 CSc.,1986 docent v oboru slovanské archeologie, 1987 vědecká hodnost doktora historických věd DrSc.)


vyznamenání a pocty

medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy (2014, udělena prezidentem republiky Milošem Zemanem in memoriam)


jiné pocty

Cena Jihomoravského kraje (2009)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1960–2008 Archeologický ústav ČSAV/AV ČR v Brně:
- v letech 1963–1974 zástupce vedoucího výzkumu v Mikulčicích
- v letech 1975–1990 vedoucí slovanského oddělení a výzkumu v Mikulčicích
- od roku 1990 vědecký pracovník

1992–1993 poslanec Federálního shromáždění,
1996–2002 poslanec Parlamentu České republiky za KSČM,
pedagogicky působil na Filozofické fakultě Masarykově univerzitě v Brně


poznámky

Je také autorem stále expozice "Velkomoravské Mikulčice" v Národním kulturním památníku v Mikulčicích v letech 1970 až 1985 a celé řady výstav.

Zapsal se nesmazatelně do dějin bádání o slovanském osídlení českých zemí i středoevropského regionu. Byl jednou z velkých postav slovanské archeologie 2. poloviny 20. století. Vynikal nebývalou znalostí archeologických reálií východoevropských a asijských etnik a díky těmto vědomostem udivoval publikum širokou komparací materiální kultury domácích raně středověkých Slovanů.
Aktualizováno: 11. 09. 2015