prof. Ing. Jan Zvoníček

* 21.11.1865 Týniště nad Orlicí – † 26.1.1926 Praha


konstruktér parních turbín, profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1909–1910


zajímavé okolnosti

Zkonstruoval tzv. Zvoníčkovu parní turbínu. Patří mezi tvůrce základů československého strojírenství.


vzdělání

reálka v Hradci Králové (1884 maturita),
Česká vysoká škola technická v Praze, odbor strojního inženýrství (absolvoval v roce 1888)


dílo

Zabýval se konstrukcí parních turbín (tzv. Zvoníčkova parní turbína).
Nekrolog se seznamem prací vyšel ve Věstníku Masarykovy akademie práce (1926, VI, 57–62).


zaměstnání

1899–1902 - 1. českomoravská továrna na stroje v Praze - inženýr, vrchní inženýr

1902–1912 Česká vysoká škola technická v Brně - profesor stavby strojů (1902 mimořádný profesor a 1904 řádný profesor), v letech 1909–1910 rektor, v letech 1906–1907 děkan odboru strojního inženýrství

1912–1926 Česká vysoká škola technická v Praze (ČVUT - strojního a elektrotechnického inženýrství) - profesor stavby strojů, v letech 1922–1923 rektor a v letech 1919–1920 děkan


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění (od roku 1924),
Spolek inženýrů a architektů,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


pojmenováno

v roce 1993 na ČVUT v Praze zřízena Zvoníčkova nadaceprameny, literatura

zobrazit


partneřisourozenci

Čoup


Aktualizováno: 06. 12. 2019