Internetová encyklopedie dějin Brna

Franz Anton Bonner

  Franz Anton Bonner


  • * 1792 Münster (Německo) – † 10.3.1879 Brno


  • mechanik a manufakturista ve vlnařství


  • bydliště

   Brno:
   - Unter Zeil 67
   - Ferdinandsgasse (Ferdinandova) 9


  • vzdělání

   vyučen v Nizozemí ve výrobě suken, získal znalosti ve stavbě přádelních strojů


  • zaměstnání

   podnikatel ve vlnařství,
   později obchodní zástupce a obchodník v Brně


  • poznámky

   Do Brna přišel z Nizozemí v roce 1813 se společníky Eylardim a Daehlenem a založili zde společnost na výrobu přádelních strojů (od gubernia obdrželi zemské tovární oprávnění 5. 1. 1815). Vyráběli drasticí, počesávací a mykací stroje, nejdříve v tzv. Ypsilantiho domě na tehdejším předměstí Křídlovice čp.53 (dnes Křídlovická 4).
   Po sňatku se stal tichým společníkem svého tchána Mathiase Seittera v podniku na výrobu suken na předměstí Petrohradská čp. 6/8, po tchánově smrti v roce 1822 podnik sám řídil. V roce 1823 měl podnik v provozu 12 velkých a 24 malých tkalcovských stavů vedle dalších přadláckých, počesávacích a postřihovacích, jako rezervu při zvýšení odbytu měl k dispozici stejné množství tkalcovských stavů toho času mimo provoz. Podnik denně zaměstnával na 100 osob. Podnik měl sklady se zbožím ve Vídni, Lvově a v Pešti.
   Po rozpadu společnosti Bonner, Eylardi a Daehlen se Franz Anton Bonner dále věnoval výrobě jemných suken, sledoval průběžně technický pokrok v oboru. Výrobu provozoval patrně do roku 1828, poté se věnoval obchodu.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Hubert Knott
   tichý společník firmy Bonner, Eylardi und Daehlen


  • partneři

   Marie Bonner (Seitter)
   sňatek: 1818, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)


  • děti

   Marie Anna Antonie Jirka (Bonner)
   Karl Mathias Josef Bonner
   Otilie Carolina Stephania Bonner


  • rodiče

   Anna Seitter (Fischer)


  • ulice

   Unter Zeil
   bydliště doložené v roce 1850 (dnes Cejl) Ferdinandsgasse (Ferdinandova)
   místo úmrtí (dnes Masarykova)


  • stavby

   park Tyršův sad
   Kounicova
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 06. 08. 2015